Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Nivala

Tors­tai­sin jul­kais­ta­val­la Niva­la-leh­del­lä on vank­ka jalan­si­ja koti­seu­dun perin­tei­se­nä pai­kal­lis­leh­te­nä. Leh­teä tila­taan pal­jon myös Niva­lan ulkopuolelle.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Niva­la-leh­ti jul­kais­taan tors­tai­sin.
Vii­kol­la 13 pää­siäis­leh­ti ilmes­tyy poik­keuk­sel­li­ses­ti kes­ki­viik­ko­na 31.3.

Leh­den levik­kia­lue: Niva­la
Lisä­ja­ke­lu­kun­nat: Haa­pa­ve­si, Kär­sä­mä­ki, Haa­pa­jär­vi, Sie­vi, Ylivieska

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: tiis­tai­na klo 16.00 men­nes­sä
Aineis­tot: aineisto@nivala-lehti.fi

Ota yhteyt­tä:

Sami Lund­ström
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 4787 482
sami.lundstrom@hillagroup.fi

Osoi­te: Kal­lion­tie 30, 85500 Niva­la
Avoin­na tors­tai­sin klo 9–12. (Hei­nä­kuus­sa suljettu) 

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.


Tutus­tu Niva­la-leh­teen »


Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj