Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Nivala

Tors­tai­sin jul­kais­ta­val­la Niva­la-leh­del­lä on vank­ka jalan­si­ja koti­seu­dun perin­tei­se­nä pai­kal­lis­leh­te­nä. Leh­teä tila­taan pal­jon myös Niva­lan ulkopuolelle.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Niva­la-leh­ti jul­kais­taan tors­tai­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: kes­ki­viik­ko 6.12.

Leh­den levik­kia­lue: Nivala

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.
Aineis­tot: aineisto@nivala-lehti.fi

Ota yhteyt­tä:

Sami Lund­ström
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 4787 482
sami.lundstrom@hillagroup.fi

Osoi­te: Kal­lion­tie 30, 85500 Niva­la
Avoin­na tors­tai­sin klo 9–12. (Hei­nä­kuus­sa suljettu) 

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.


Tutus­tu Niva­la-leh­teen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj