Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Näkyvyyttä puolen Suomen alueelle

Autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi

Halusit­pa näky­vyyt­tä pai­kal­lis­leh­des­sä tai onnis­tu­nut­ta vies­tin­tää some­ka­na­vis­sa­si tai koh­da­ta asiak­kai­ta­si mes­suil­la, niin saat meil­tä kai­ken tarvitsemasi.

Tar­joam­me mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­tar­pei­sii­si kat­ta­vat rat­kai­sut. Media­tuot­teem­me tavoit­ta­vat vii­koit­tain lähes 500 000 luki­jaa, jon­ka lisäk­si tar­joam­me laa­jan kat­tauk­sen vaih­toeh­to­ja näky­vyy­teen, vies­tin­tään, videoi­hin, verk­ko­si­vui­hin tai 3D-visualisointeihin. 

Kaik­ki käte­väs­ti saman katon alta!

Haluat­ko kuul­la lisää pal­ve­luis­tam­me ja tarjouksistamme?

Hilla Group Oyj

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj