Monikanavainen mainonta

Markkinoinnin tehtävänä on sekä synnyttää mahdollisimman pitkäaikainen, kestävä ja kannattava asiakassuhde, että tukea tätä suhdetta herättämällä asiakkaan kiinnostus tuotteita tai palveluita kohtaan.

Markkinoinnin suunnittelussa etsitään vastauksia siihen, kenelle viestitään ja mihin sillä pyritään. Erilaisia viestintätapoja on runsaasti ja niiden määrä lisääntyy joka hetki. Monikanavaisessa markkinointiviestinnässä kiinnitetään huomio siihen, että eri tavalla tapahtuvat kommunikaatiot tukevat ja täydentävät toisiaan.

Normaalisti asiakkaasi vastaanottaa päivittäin tuhansia markkinointiviestejä. Mainos, joka herättää assosiaatioita vastaanottajan muistissa saa aikaan tiedollisia ja tunteellisia muistireaktioita. Kun asiakkaasi näkee toistuvasti saman tuotteen tai yrityksen mainontaa, kasvattaa se hänen tietoisuuttaan yrityksen palveluista. Tavoitteena on aina edistää mainostettavan tuotteen tai palvelun kysyntää.

Monikanavainen viestintä tehostaa viestin perille menoa. Hillan lehtituotteet tavoittavat viikoittain yli puoli miljoonaa lukijaa ja lehtien verkkosivut keräävät yhteensä lähes miljoona sivulatausta viikossa. Markkinointiin saa lisätehoa HIllan ulkomainostauluilla, jotka takaavat tehokkaan näkyvyyden, sillä ne on sijoitettu vilkkaasti liikennöityjen teiden varsille.

Automaattisesti monikanavainen

Automaattisesti monikanavaisia ratkaisuja on tarjolla Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat maakuntalehtiin.

Näillä medioilla on myynnissä useita eri mainosmuotoja, jotka ovat aina automaattisesti monikanavaisia. Myös muihin Hillan lehtiin on mahdollista ostaa valmiita paketteja, jotka sisältävät printti-ilmoituksen lisäksi kattavan näkyvyyden lehden digikanavissa. Kysy lisää mediamyyjältäsi.