Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Meän Tornionlaakso

Meän Tor­nion­laak­so on Tor­nion­laak­son seu­tu­kun­nas­sa eli Yli­tor­nio ja Pel­lon kun­nis­sa jul­kais­ta­va tilaus­poh­ja­nen paikallislehti

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Meän Tor­nion­laak­so jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Leh­ti jae­taan peit­to­ja­ke­lu­na ker­ran kuu­kau­des­sa Yli­tor­niol­le ja Pel­loon.
Peit­to­ja­ke­lut 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12.

Leh­den levik­kia­lue: Ylitornio-Pello

Val­miit aineis­tot: edel­li­sen vii­kon per­jan­tai klo 10.

Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset@meantornionlaakso.fi

Ota yhteyt­tä:

Pir­jo Rau­ha­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 510 8966
pirjo.rauhala@hillagroup.fi

Osoi­te: Alk­ku­lan­rait­ti 48, 95600 Yli­tor­nio
Avoin­na: Ma-to 9–15, pe 9–14

Tutus­tu Meän Tornionlaaksoon »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj