Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Meän Tornionlaakso

Meän Tor­nion­laak­so on Tor­nion­laak­son seu­tu­kun­nas­sa eli Yli­tor­nio ja Pel­lon kun­nis­sa jul­kais­ta­va tilaus­poh­ja­nen paikallislehti

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Meän Tor­nion­laak­so jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Peit­to­ja­ke­lut kes­ki­viik­koi­sin ja tilaus­poh­jai­nen jake­lu tors­tai­sin.
Leh­des­sä on 6 palstaa.

Leh­den levik­kia­lue: Ylitornio-Pello

Val­miit aineis­tot: tiis­tai klo 12.
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot:
maa­nan­tai klo 10.

Aineis­to-osoi­te: toimitus@tornionlaakso.net

Ota yhteyt­tä:

Pir­jo Rau­ha­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 510 8966
pirjo.rauhala@hillagroup.fi

Osoi­te: Alk­ku­lan­rait­ti 48, 95600 Yli­tor­nio
Avoin­na: Ma-to 9–15, pe 9–14

Tutus­tu Meän Tornionlaaksoon »

Leh­ti joka talou­teen Yli­tor­nios­sa ja Pellossa:

to 27.1
to 24.2
to 31.3
ke 27.4
ke 25.5
ke 29.6
ke 31.8
ke 28.9
ke 26.10
ke 30.11
ke 21.12

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj