Poikkeuksia juhlapyhien julkaisupäiviin ja aineistoaikatauluihin

Hil­la Grou­pin mediois­ta löy­dät luet­ta­vaa vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Juh­la­py­hät ja arki­va­paat vai­kut­ta­vat kui­ten­kin print­ti­leh­tiem­me ja nii­den ver­kos­sa ole­vien näköis­leh­tien jul­kai­su­päi­viin sekä aineistoaikatauluihin.

Tänä vuon­na vappu 1.5. on kes­ki­viik­ko­na. Sen sijoit­tu­mi­nen arki­päi­väk­si vai­kut­taa lähes kaik­kien leh­tiem­me ilmes­ty­mis­päi­viin vii­kol­la 18. Myös Helatorstai 9.5. vaikuttaa painettujen lehtien julkaisupäiviin. Kaik­ki poik­keuk­set nor­maa­lei­hin jul­kai­su- tai aineis­toai­ka­tau­lui­hin on mer­kit­ty alla ole­vaan taulukkoon.

Leh­ti Ilmes­ty­mis­päi­vä Aineis­ton­jät­tö­päi­vä 
Kokkola-lehtiti 30.4. pe 26.4. 
Koti-Kajaaniti 30.4.pe 26.4. 
Koti-Lappiti 30.4.pe 26.4. 
Pietarsaaren Sanomatti 30.4.pe 26.4. 
Kainuun Sanomatke 1.5. ei painettuna
to 2.5. ei painettuna
Enontekiön Sanomatto 2.5. ma 29.4.
Luoteis-Lappito 2.5. ma 29.4.
Kittilälehtito 2.5. ma 29.4.
Meän Tornionlaakso to 2.5. ma 29.4.
Sompioto 2.5. ma 29.4.
Inarilainento 2.5. ma 29.4.
Keskipohjanmaato 2.5. ei painettuna,
ei näköislehteä
Ylä-Kainuupe 3.5. ti 30.4.
Lestijokipe 3.5.ti 30.4.
Perhonjokilaaksope 3.5.ti 30.4.
Kalajokiseutupe 3.5.ti 30.4.
Haapavesi-lehtipe 3.5.ti 30.4.
Nivalape 3.5.ti 30.4.
Viikko 19
Leh­ti Ilmes­ty­mis­päi­vä Aineis­ton­jät­tö­päi­vä 
Kai­nuun Sanomat to 9.5. ei ilmes­ty
Kes­ki­poh­jan­maa pe 10.5. ei ilmes­ty 
Kala­jokilaaksoto 9.5 ti 7.5.
Ylä-Kainuupe 10.5. ti 7.5. 

Lue myös nämä