Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kalajokilaakso

Kala­jo­ki­laak­so on arvos­tet­tu sano­ma­leh­ti niin pai­kal­li­ses­ti kuin alu­eel­li­ses­ti­kin tarkasteltuna. 

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kala­jo­ki­laak­so jul­kais­taan per­jan­tai­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: tors­tai 18.5. ja tors­tai 22.6.

Leh­den levik­kia­lue: Yli­vies­ka, Niva­la, Sie­vi, Ala­vies­ka, Kalajoki

Aineis­toai­ka­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10
Aineis­tot: aineisto@kalajokilaakso.fi

Ota yhteyt­tä:

Kir­si Pino­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 351 5684
kirsi.pinola@hillagroup.fi

Cari­ta Man­ni­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 468 9444
carita.manninen@hillagroup.fi

Pos­tio­soi­te: PL 7, 84101 Yli­vies­ka
Käyn­tio­soi­te: Kar­ta­no­tie 3, 84100 Yli­vies­ka
Avoin­na tors­tai­sin klo 9–12. (Hei­nä­kuus­sa suljettu)

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.


Puhe­lin: 020 750 4600

Tutus­tu Kala­jo­ki­laak­so-leh­teen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj