Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kalajokilaakso

Kala­jo­ki­laak­so on arvos­tet­tu sano­ma­leh­ti niin pai­kal­li­ses­ti kuin alu­eel­li­ses­ti­kin tarkasteltuna. 

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kala­jo­ki­laak­so jul­kais­taan per­jan­tai­sin.

Leh­den levik­kia­lue: Yli­vies­ka, Niva­la, Sie­vi, Ala­vies­ka, Kalajoki

Aineis­toai­ka­tau­lu:
Vedos­tet­ta­vat ilmoi­tuk­set 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 16.
Val­mis aineis­to jul­kai­sua edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä klo 14.
Aineis­tot: aineisto@kalajokilaakso.fi

Ota yhteyt­tä:

Kir­si Pino­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 351 5684
kirsi.pinola@hillagroup.fi

Cari­ta Man­ni­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 468 9444
carita.manninen@hillagroup.fi

Pos­tio­soi­te: PL 7, 84101 Yli­vies­ka
Käyn­tio­soi­te: Kar­ta­no­tie 3, 84100 Yli­vies­ka
Avoin­na tors­tai­sin klo 9–12. (Hei­nä­kuus­sa suljettu)

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.


Puhe­lin: 020 750 4600

Tutus­tu Kala­jo­ki­laak­so-leh­teen »


Laa­jem­mat jakelut:


18.3. AUTOILU JA LIIKENNE ‑alue­tee­ma

22.4. Jake­lu leh­den tilaa­jil­le +Yli­vies­kan peit­to­ja­ke­lu, KALAJOKILAAKSO 95V, YRITTÄJÄVOIMA

29.4. MAA­SEU­TU-alue­tee­ma

13.5. MAT­KAI­LU-alue­tee­ma

26.5. VESIL­LE-alue­tee­ma

15.7. Jake­lu kaik­kien tilat­ta­vien leh­tien tilaa­jil­le KESÄ JA MÖKKI

2.9. Joka kotiin Yli­vies­ka, Ala­vies­ka ja Sie­vi, KAUPPOJEN YÖ

23.9. MAA­SEU­TU-alue­tee­ma

14.10. Jake­lu leh­den tilaa­jil­le + Yli­vies­kan peit­to­ja­ke­lu, OMASTA MAASTA

25.11. Jake­lu leh­den tilaa­jil­le Yli­vies­ka, Ala­vies­ka, Sie­vi, BLACK FRIDAY

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj