Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Haapavesi

Tors­tai­sin jul­kais­ta­va Haa­pa­ve­si-leh­ti on paik­ka­kun­nan tila­tuin ja lue­tuin media. 

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Haa­pa­ve­si-leh­ti jul­kais­taan tors­tai­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: kes­ki­viik­ko 6.12.

Leh­den levik­kia­lue: Haapavesi

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: tiis­tai­na klo 14.00 men­nes­sä
Aineis­tot: ilmoitukset@haapavesi-lehti.fi

Ota yhteyt­tä:

Jaa­na Heik­ki­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
044 077 7971
jaana.heikkila@hillagroup.fi

Osoi­te: Täh­te­län­ku­ja 2, 86600 Haa­pa­ve­si
Toi­mis­to avoin­na maa­nan­tai­sin klo 9–11 ja 12–15. Mui­na aikoi­na sopi­muk­sen mukaan.

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Haa­pa­ve­si-leh­teen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj