Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Digitaalinen ulkomainonta

Digitaaliset ulkomainostaulut 

Hil­la Grou­pin digi­taa­li­nen ulko­mai­non­ta tar­jo­aa näky­vyyt­tä vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty­jen tei­den var­sil­la ja kau­pun­kien keskustoissa.

Digi­taa­li­nen ulko­mai­non­ta on teho­kas­ta ja tuo laa­jan näky­vyy­den kam­pan­jal­le­si. Kam­pan­ja­si tavoit­taa pai­kal­lis­ten lisäk­si myös ohi­kul­ku­lii­ken­teen. Ulko­mai­non­nan vai­kut­ta­vuus on kor­kea. Digi­taa­li­sis­sa ulko­mai­nok­sis­sa mai­nok­sen vaih­tu­mi­nen lisää huo­mio­ar­voa ja kiin­nit­tää tut­ki­tus­ti parem­min huo­mion kuin staat­ti­set mainokset.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si tai myynti@hillagroup.fi

Main­osai­kaa on saa­ta­vil­la halu­tul­le aika­vä­lil­le. 2‑puolisten tien­var­si­tau­lu­jen molem­mat näyt­tö­pin­nat myy­dään erik­seen. Ulko­mai­nos­tau­luis­sa mai­nos on näky­vil­lä vähin­tään 5 sekun­tia joka minuutti.

Tar­joam­me näky­vyys­pa­ket­te­ja myös vuo­si­so­pi­mus­mal­lil­la ns. kel­lu­va­na main­osai­ka­na, jol­loin asia­kas voi käyt­tää osta­maan­sa main­osai­ka­sal­doa vapaas­ti seu­raa­van 12 kk kulues­sa kai­kis­sa Hil­lan digisc­ree­neis­sä. Vuo­si­so­pi­mus­asiak­kaa­na pää­set itse muok­kaa­maan ja vaih­ta­maan aineis­toa, jol­loin esil­lä on aina juu­ri sinun tar­pei­sii­si sopi­va sisäl­tö, vaih­da tau­luun ajan­koh­tai­nen tar­jous ja ohjaa asiak­kaat luoksesi. 

Ulko­mai­nos­tau­lutautoa/vrkkuva­ko­ko
Kajaa­ni, Kaup­pa­ka­tu ja Koivukoskenkatu1280 x 720 px
Kala­jo­ki, keskusta6 000576 x 336 px
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000448 x 256 px
Kala­jo­ki, Hiek­ka­sär­kät 6x pylväsnäytöt228 x 456 px
Kan­nus, Kajaa­nin­tie (2‑puolinen)5 000360 x 200 px
Kaus­ti­nen, keskusta11 000576 x 336 px
Kemi­jär­vi3 000384 x 256 px
Kok­ko­la, Ete­lä­väy­lä (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Kok­ko­la, Jyväs­ky­län­tie (Vt 13)10 500576 x 336 px
Kok­ko­la, Mediakulma4 000 (hlö/vrk)640 x 640 px
Kok­ko­la, Vaasantie6 500576 x 336 px
Kuusa­mo, Kuusa­mon Seu­dun ikkuna640 x 320 px
Per­ho3 000576 x 320 px
Pudas­jär­vi4 200576 x 320 px
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000336 x 192 px
Sot­ka­mo, 6‑tie3 000576 x 320 px
Yli­vies­ka, Savon­tie (2‑puolinen)13 000352 x 208 px
Läh­de: Tra­fi 2023

Hinnat

alv 0 %

Näky­vyys valit­se­mas­sa­si ulko­mai­nos­tau­lus­sa vähin­tään 5 s./1 min.
70 € / vrk
490 € / vko
1250 € / 4 vko

Vinkkejä toimivaan mainokseen:

Siellä missä ihmiset liikkuvat 

Kysy tar­jous­ta myy­jil­täm­me tai jätä alle yhteydenottopyyntö.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj