Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kalajaska

Kala­jas­ka on kes­ki­viik­koi­sin jaet­ta­va kau­pun­ki­leh­ti. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutis­me­dia. Näköis­leh­ti on luet­ta­vis­sa maksutta. 

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kala­jas­ka jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Leh­den jake­lua­lue:
1.1.2023 alkaen: Yli­vies­ka, Ala­vies­ka, Oulai­nen ja Sievi

AINEISTOT: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10
Aineis­tot: aineisto@kalajokilaakso.fi

Ota yhteyt­tä:

Kir­si Pino­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 351 5684
kirsi.pinola@hillagroup.fi

Cari­ta Man­ni­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 468 9444
carita.manninen@hillagroup.fi

Pos­tio­soi­te: PL 7, 84101 Yli­vies­ka
Käyn­tio­soi­te: Kar­ta­no­tie 3, 84100 Yli­vies­ka
Toi­mis­to avoin­na tors­tai­sin klo 9–12.

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Kalajaska-lehteen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj