Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Sompio

Som­pio on vuon­na 1978 perus­tet­tu Sodan­ky­län pai­kal­lis­leh­ti, joka jae­taan tilaa­jil­le keskiviikkoisin.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Som­pion jul­kai­su­päi­vä on kes­ki­viik­ko.
Leh­des­sä on 6 palstaa.

Poik­kuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät vuon­na 2022:
Vko 12 to 24.3.
Vko 16 to 21.4.
Vko 27 leh­teä ei jul­kais­ta.
Vko 49 to 8.12.
Vko 52 leh­teä ei julkaista

Leh­den levik­kia­lue: Sodankylä

Vedos­tet­ta­vat aineis­tot: jul­kai­su­vii­kon maa­nan­tai­na klo 10.
Val­miit aineis­tot: jul­kai­su­vii­kon maa­nan­tai­na klo 16.
Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset@sompio.fi

Ota yhteyt­tä:

San­ne Pit­kä­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 5599 818
sanne.pitkanen@hillagroup.fi

Osoi­te: Jää­me­ren­tie 18, 99600 Sodan­ky­lä
Toi­mis­to avoin­na Ma-Ke 9–15

Yhtey­de­no­tott media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tee­mat, liit­teet peit­to ja lisä­ja­ke­lut 2022

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj