Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Luoteis-Lappi

Kola­rin ja Muo­nion riip­pu­ma­ton pai­kal­lis­leh­ti vuo­des­ta 1975.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Luo­teis-Lapin jul­kai­su­päi­vä on kes­ki­viik­ko.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: tors­tai 13.4. Ei jul­kais­ta vii­kol­la 52.

Leh­den levik­kia­lue: Kola­ri ja Muonio

Val­miit aineis­tot: kak­si arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.

Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Eve­lii­na Lom­po­lo­jär­vi
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 344 3544
eveliina.lompolojarvi@hillagroup.fi

Osoi­te: Joki­ja­lan­tie 63, 95900 Kola­ri
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tutus­tu Luo­teis-Lap­pi lehteen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj