Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Luoteis-Lappi

Kola­rin ja Muo­nion riip­pu­ma­ton pai­kal­lis­leh­ti vuo­des­ta 1975.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Luo­teis-Lapin jul­kai­su­päi­vä on keskiviikko.

Leh­den levik­kia­lue: Kola­ri ja Muonio

Val­miit aineis­tot: jul­kai­su­vii­kon tiis­tai klo 12.
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot:
jul­kai­su­vii­kon maa­nan­tai klo 12.

Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Saa­na Kivi­lom­po­lo
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 543 1493
saana.kivilompolo@hillagroup.fi

Osoi­te: Joki­ja­lan­tie 63, 95900 Kola­ri
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tutus­tu Luo­teis-Lap­pi lehteen »

Tee­mat, liit­teet peit­to ja lisä­ja­ke­lut 2022

to 3.2. peit­to­ja­ke­lu Kola­ris­sa
to 17.2. Hui­put-lii­te I

Maa­lis­kuu:
to 3.3. Hui­put-lii­te II, peit­to­ja­ke­lu Kola­ris­sa
to 17.3. Hui­put-lii­te III
to 31.3. Hui­put-lii­te IV

Huh­ti­kuu:
ke 6.4. peit­to­ja­ke­lu Kola­ris­sa
ke 13.4. Hui­put-lii­te V

Tou­ko­kuu:
4.5. Koti&Piha ‑lii­te, peit­to­ja­ke­lu Kolarissa

Kesä­kuu:
1.6. peit­to­ja­ke­lu Kola­ris­sa
15.6. Tun­tu­ri-Lapin Kesä ‑leh­ti

Hei­nä­kuu:
6.7. peit­to­ja­ke­lu Kola­ris­sa. 3.8. peit­to­ja­ke­lu Kolarissa

Elo­kuu:
31.8. Erä&Ruska ‑lii­te, peit­to­ja­ke­lu Kolarissa

Loka­kuu:
5.10. Yrit­tä­jä-lii­te, peit­to­ja­ke­lu Kolarissa

Mar­ras­kuu:
2.11. peit­to­ja­ke­lu Kola­ris­sa
16.11. LUMI-lii­te
30.11. peit­to­ja­ke­lu Kolarissa

Jou­lu­kuu:
21.12. jou­lu­nu­me­ro, peit­to­ja­ke­lu Kola­ris­sa ja Muoniossa

Hui­put-lii­te I‑V jae­taan vii­koil­la 7,9,11,13 ja 15 Luo­teis-Lapin ja Kit­ti­lä­leh­den välis­sä. Lisäk­si teli­ne­ja­ke­lus­sa Levil­lä, Ylläk­sel­lä, Olok­sel­la, Kola­ris­sa, Kit­ti­läs­sä, Muo­nios­sa, Hetas­sa ja Kil­pis­jär­vel­lä. Pai­nos­mää­rä jokai­sel­la liit­teel­lä yli 16 000.

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj