Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Lestijoki

Tors­tai­sin Kan­nuk­ses­sa, Toho­lam­mil­la, Les­ti­jär­vel­lä, Himan­gal­la ja Loh­ta­jal­la jul­kais­ta­va Les­ti­jo­ki hal­koo sivuil­laan vii­den kun­nan elämää.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Les­ti­jo­ki jul­kais­taan tors­tai­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: kes­ki­viik­ko 6.12.
Leh­den levik­kia­lue: Kan­nus, Toho­lam­pi, Les­ti­jär­vi, Loh­ta­ja, Himanka

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10
Aineis­tot: ilmoitukset@lestijoki.fi

Ota yhteyt­tä:

Ani­ta Hyvö­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 599 5408

anita.hyvonen@hillagroup.fi


Osoi­te:
PL 1, 69101 Kan­nus
Käyn­tio­soi­te:
Val­ta­ka­tu 9, 69100 Kan­nus
Avoin­na tors­tai­sin klo 9–12. (Hei­nä­kuus­sa suljettu) 

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Les­ti­jo­ki-leh­teen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj