Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kuhmolainen

Kuh­mo­lai­nen on vuon­na 1959 perus­tet­tu Kuh­mos­sa kah­des­ti vii­kos­sa jul­kais­ta­va sitou­tu­ma­ton paikallislehti.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kuh­mo­lai­nen jul­kais­taan tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin.
Paine­tun leh­den poik­kea­vat jul­kai­su­päi­vät 2022: 14.4., 20.4., 23.6., 28.12.
Leh­teä ei jul­kais­ta 6.12.

Pai­ne­tun leh­den poik­kea­vat jul­kai­su­päi­vät 2023:
to 5.1. lop­piai­nen
to 6.4. pää­siäi­nen
ke 12.4. pää­siäi­nen
ke 3.5. vap­pu
to 22.6. juhan­nus
ti 26.12. ei julkaista 

Leh­den levik­kia­lue: Kuhmo

AINEISTOJEN AIKATAULU:
2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Miia Väi­sä­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 438 0786
miia.vaisanen@hillagroup.fi

Osoi­te: Kai­nuun­tie 103 88900 Kuhmo

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Kuhmolaiseen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj