Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kittilälehti

Kit­ti­län pai­kal­lis­leh­ti vuo­des­ta 1982.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kit­ti­lä­leh­ti jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: tors­tai 13.4.
Leh­teä ei jul­kais­ta vii­kol­la 52.

Leh­den levik­kia­lue: Kittilä

Aineis­tot: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.

Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Nita Lah­na­lam­pi
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 962 7066
nita.lahnalampi@hillagroup.fi

Osoi­te: Val­ta­tie 42 A. 99100 Kit­ti­lä
Avoin­na: ma-pe 8–16


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj