Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kittilälehti

Kit­ti­län pai­kal­lis­leh­ti vuo­des­ta 1982.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kit­ti­lä­leh­ti jul­kais­taan keskiviikoisin.

Leh­den levik­kia­lue: Kittilä

Val­miit aineis­tot: jul­kai­sua edel­tä­vä­nä tiis­tai klo 12.
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot:
Jul­kai­sua edel­tä­vä­nä maa­nan­tai klo 12.

Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Saa­na Kivi­lom­po­lo
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 543 1493
saana.kivilompolo@hillagroup.fi

Osoi­te: Val­ta­tie 42 A. 99100 Kit­ti­lä
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tee­mat, liit­teet peit­to ja lisä­ja­ke­lut 2022

Hel­mi­kuu:
17.2. Hui­put-lii­te I 

Maa­lis­kuu:
3.3. Hui­put-lii­te II
17.3. Hui­put-lii­te III
31.3. Hui­put-lii­te IV 

Huh­ti­kuu:
13.4. Hui­put-lii­te V 

Tou­ko­kuu:
4.5. Koti&Piha-liite

Kesä­kuu:
15.6. Tun­tu­ri-Lapin Kesä ‑leh­ti

Elo­kuu:
31.8. Erä&Ruska-liite

Loka­kuu:
5.10. Yrit­tä­jä-lii­te

Mar­ras­kuu:
16.11. LUMI-lii­te

Jou­lu­kuu:
21.12. Jou­lu­nu­me­ro, peit­to­ja­ke­lu Kittilässä

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj