Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kalajokiseutu

Tors­tai­sin ilmes­ty­vä Kala­joen pai­kal­lis­leh­ti ker­too kau­pun­gin ja sen lähia­luei­den kuu­lu­mi­sia moni­puo­li­sel­la ja raik­kaal­la otteella.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kala­jo­ki­seu­tu jul­kais­taan tors­tai­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: kes­ki­viik­ko 6.12.
Leh­den levik­kia­lue: Kala­joen alue

Tutus­tu myös mat­kai­lu­leh­ti Aaltoon >

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.
Aineis­tot: aineisto@kalajokiseutu.fi

Ota yhteyt­tä:

Joo­nas Rousu
myyn­ti­pääl­lik­kö
0504625620
joonas.rousu@hillagroup.fi

Osoi­te: Poh­jan­ky­län­tie 1, 85100 Kala­jo­ki
Toi­mis­to avoin­na tors­tai­sin 9–12

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Kala­jo­ki­seu­tu-leh­teen »Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj