Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Opiskelu

Jul­kai­sem­me opis­ke­luun liit­ty­viä ajan­koh­tai­sia ja kiin­nos­ta­via tee­mo­ja jul­kai­suis­sam­me koko vuo­den aika­na. Kat­so aika­tau­lut sivun alahelmasta.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa ins­pi­raa­tio­ta kuvien ja tari­noi­den avul­la laa­jem­min kuin perin­tei­nen mai­non­ta. Artik­ke­lin tai videon avul­la voit­te luo­da mie­li­ku­vaa moni­puo­li­ses­ta opin­to­tar­jon­nas­tan­ne helposti. 

Jaa tie­toa tar­joa­mis­ta­si opiskelupoluista!

ChatGPT* kertoo miksi oppilaitosten on hyvä näkyä julkaisuissamme:

Mikä on ChatGPT? ChatGPT on kes­kus­te­le­va teko­ä­lyn pyö­rit­tä­mä chat­bot. Se pys­tyy ihmis­mäi­seen, nope­aan, luon­nol­li­seen ja mukaan­sa­tem­paa­vaan kes­kus­te­luun tar­joa­mal­la vas­tauk­sia sekä rat­kai­su­ja kysy­myk­siin ja jopa luo­maan alku­pe­räis­tä sisältöä.

Opiskeluun, koulutukseen ja työelämään liittyvät teemat Hillan julkaisuissa 2023

Jul­kai­su­päi­väJul­kai­suTee­ma
8.2.2023Luo­teis-Lap­pi,
Enon­te­kiön Sano­mat,
Kit­ti­lä­leh­ti,
Som­pio,
Ina­ri­lai­nen,
Meän Tor­nion­laak­so,
Koti-Lap­pi,
Koti­kul­mi­ta,
Kuusa­mon Seu­tu
Enon­te­kiön Sanomat
Opis­ke­lu
9.2./ 10.2.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
Opis­ke­lu
15.2.2023Selän­ne Opin­tiel­lä
15.2.2023Pie­tar­saa­ren SanomatKou­lu­tus
15.2.2023Kala­jas­kaKou­lu­tus
16.2.2023Per­hon­jo­ki­laak­soKou­lu­tus ja työelämä
16.2.2023Niva­la-leh­tiKou­lu­tus
16.2.2023Les­ti­jo­kiKou­lu­tus 
19.2.2023Kes­ki­poh­jan­maaKou­lu­tus ja teollisuus
23.2.2023Haa­pa­ve­si-leh­tiKou­lu­tus
23.2.2023Kala­jo­ki­seu­tuKou­lu­tus
8.3.2023Selän­ne Opin­tiel­lä
8.3.2023Pie­tar­saa­ren SanomatKou­lu­tus
15.3.2023Kala­jas­kaKou­lu­tus
17.3.2023Kes­ki­poh­jan­maaKou­lu­tus

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään juuri sinun tarpeisiisi sopivin ratkaisu.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj