Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Pietarsaaren Sanomat

Kes­ki­viik­koi­sin jul­kais­ta­va Pie­tar­saa­ren Sano­mat on alu­een suo­men­kie­li­nen kau­pun­ki­leh­ti. Leh­ti jae­taan Pie­tar­saa­res­sa joka talou­teen ja Peder­sö­res­sä ja Uusi­kaar­le­pyys­sä on noutopistejakelu.

Pie­tar­saa­ren Sano­mien luki­ja­peit­to on 92 % suo­men­kie­li­sis­sä talouk­sis­sa ja 72 % ruot­sin­kie­li­sis­sä talouk­sis­sa Pie­tar­saa­res­sa. Kun haluat että vies­ti­si lue­taan mai­nos­ta Pie­tar­saa­ren Sanomissa.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Pie­tar­saa­ren Sano­mat jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin.
Leh­den jake­lua­lue: Pietarsaari.

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.
Aineis­tot: aineisto@pietarsaarensanomat.fi

Ota yhteyt­tä:

Mar­tin Laik­ka
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 465 9979

martin.laikka@hillagroup.fi

Osoi­te: PL 105, 68601 Pie­tar­saa­ri
Käyn­tio­soi­te: Rune­ber­gin­ka­tu 8, 68600 Pie­tar­saa­ri
Toi­mis­to avoin­na tors­tai­sin klo 9–12. (Hei­nä­kuus­sa suljettu)

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Pie­tar­saa­ren Sano­miin »

Tee­ma­hin­nas­to>


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj