Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Enontekiön Sanomat

Kau­pun­ki­leh­ti Enon­te­kiön kun­nan alu­eel­la vuo­des­ta 2006. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutis­me­dia. Tilat­ta­vis­sa muualle.

Lehden jakelumäärä 1 800 kpl

Leh­den jakelu: 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Enon­te­kiön Sano­mat jul­kais­taan vuon­na 2022 paril­lis­ten viik­ko­jen kes­ki­viik­ko­na.
Enon­te­kiön Sano­mat jul­kais­taan vuon­na 2023:
vk 2, vk 4, vk 6, vk 8, vk 10
vk 12, vk 13, vk 14, vk 16, vk 18
vk 20, vk 22, vk 24, vk 32, vk 34
vk 36, vk 38, vk 40, vk 42, vk 44
vk 46, vk 48, vk 50, vk 51

Leh­den jake­lua­lue: Enontekiö

Val­miit aineis­tot: Jul­kai­su­vii­kon maa­nan­tai­na klo 10.
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot:
Jul­kai­su­viik­koa edel­tä­vä per­jan­tai klo 12.

Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Saa­na Kivi­lom­po­lo
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 543 1493
saana.kivilompolo@hillagroup.fi

Osoi­te: Puis­to­mäen­tie 1, 99400 Enon­te­kiö
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tutus­tu Enon­te­kiön Sanomiin »

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj