Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Enontekiön Sanomat

Kau­pun­ki­leh­ti Enon­te­kiön kun­nan alu­eel­la vuo­des­ta 2006. Kau­pun­ki­leh­ti on mak­su­ton, moni­puo­lis­ta ja ajan­koh­tais­ta pai­kal­lis­ta sisäl­töä jul­kai­se­va uutis­me­dia. Tilat­ta­vis­sa muualle.

Lehden jakelumäärä 1 800 kpl

Leh­den jakelu: 


Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Enon­te­kiön Sano­mat jul­kais­taan paril­lis­ten viik­ko­jen kes­ki­viik­ko­na. Leh­teä ei jul­kais­ta kesäl­lä vii­koil­la 28 eikä 30.
Leh­des­sä on 6 palstaa.

Leh­den jake­lua­lue: Enontekiö

Val­miit aineis­tot: Jul­kai­su­vii­kon tiis­tai klo 10.
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot:
Jul­kai­su­vii­kon maa­nan­tai klo 10.

Aineis­to-osoi­te: ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi

Ota yhteyt­tä:

Saa­na Kivi­lom­po­lo
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 543 1493
saana.kivilompolo@hillagroup.fi

Osoi­te: Puis­to­mäen­tie 1, 99400 Enon­te­kiö
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tutus­tu Enon­te­kiön Sanomiin »

Tee­mat, liit­teet peit­to ja lisä­ja­ke­lut 2022

Tou­ko­kuu:
4.5. Koti&Piha-liite

Kesä­kuu:
15.6. Tun­tu­ri-Lapin Kesä ‑leh­ti

Loka­kuu:
5.10. Yrit­tä­jä-lii­te

Mar­ras­kuu:
16.11. LUMI-lii­te

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj