Poikkeuksia juhlapyhien julkaisupäiviin ja aineistoaikatauluihin

Hil­la Grou­pin mediois­ta löy­dät luet­ta­vaa vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Juh­la­py­hät ja arki­va­paat vai­kut­ta­vat kui­ten­kin print­ti­leh­tiem­me ja nii­den ver­kos­sa ole­vien näköis­leh­tien jul­kai­su­päi­viin sekä aineistoaikatauluihin.

Tänä vuon­na itse­näi­syys­päi­vä 6.12. on kes­ki­viik­ko­na. Sen sijoit­tu­mi­nen arki­päi­väk­si vai­kut­taa lähes kaik­kien leh­tiem­me ilmes­ty­mis­päi­viin vii­kol­la 49. Itse­näi­syys­päi­vän jäl­keen, tors­tai­na 7.12. Kes­ki­poh­jan­maa ilmes­tyy vain näköis­leh­te­nä. Kai­nuun Sano­mat ei ilmes­ty itse­näi­syys­päi­vä­nä ja tors­tai­na 7.12. Kaik­ki poik­keuk­set nor­maa­lei­hin jul­kai­su- tai aineis­toai­ka­tau­lui­hin on mer­kit­ty alla ole­vaan taulukkoon.

Leh­ti Ilmes­ty­mis­päi­vä Aineis­ton­jät­tö­päi­vä 
Kes­ki­poh­jan­maa to 7.12. vain näköislehti ma 4.12. 
Kai­nuun Sanomat ke 6.12. ei ilmes­ty 
ke 7.12. ei ilmesty 
 
 
Kala­jas­ka ti 5.12. to 30.11. 
Niva­la-leh­ti ke 6.12. pe 1.12. 
Haa­pa­ve­si-leh­ti ke 6.12. pe 1.12. 
Kala­jo­ki­Seu­tu ke 6.12. pe 1.12. 
Les­ti­jo­ki ke 6.12. pe 1.12. 
Per­hon­jo­ki­laak­so ke 6.12. pe 1.12. 
Kok­ko­la-leh­ti la 9.12. ti 5.12. 
Koti-Kajaa­ni ti 5.12. to 30.11. 
Kuusa­mon Seutu to 7.12. ke 29.11. 
Vuo­kat­ti News pe 8.12. pe 24.11. 
Ylä-Kai­nuu pe 8.12. ti 5.12. 
Koti­kul­mil­ta ti 5.12. ke 29.11. 
Meän Tor­nion­laak­so to 7.12. pe 1.12. 
Ina­ri­lai­nen to 7.12. pe 1.12. 
Koti-Lap­pi to 7.12. ke 29.11. 
Kit­ti­lä­leh­ti to 7.12. pe 1.12. 
Luo­teis-Lap­pi to 7.12. pe 1.12. 
Som­pio to 7.12. pe 1.12. 

Vii­kol­la 52 jou­lun ajan arki­py­hät: maa­nan­tail­le sijoit­tu­va jou­lu­päi­vä ja tiis­tain tapa­nin­päi­vä vai­kut­ta­vat lähes kaik­kien leh­tiem­me jul­kai­su­päi­viin ja aineis­toai­ka­tau­lui­hin. Kes­ki­poh­jan­maa ja Kai­nuun Sano­mat eivät ilmes­ty jou­lu­päi­vä­nä eikä tapa­nin­päi­vä­nä. Kaik­ki poik­keuk­set nor­maa­lei­hin jul­kai­su- tai aineis­toai­ka­tau­lui­hin on mer­kit­ty alla ole­vaan taulukkoon.

Leh­ti Ilmes­ty­mis­päi­vä Aineis­ton­jät­tö­päi­vä 
Kes­ki­poh­jan­maa ma 25.12. ei ilmes­ty 
ti 26.12. ei ilmes­ty 
ke 27.12. 
 
 
to 21.12. 
Kai­nuun Sanomat ma 25.12. ei ilmes­ty 
ti 26.12. ei ilmesty 
 
 
Kala­jas­ka ke 27.12. to 21.12. 
Kok­ko­la-leh­ti ke 27.12. to 21.12. 
Pie­tar­saa­ren Sanomat ke 27.12. to 21.12. 
Koti-Kajaa­ni ke 27.12. ti 19.12. 
Kuusa­mon Seutu ke 27.12. ei ilmesty  
Ylä-Kai­nuu ti 26.12. ei ilmes­ty 
pe 29.12. 
 
pe 22.12. 
Kuh­mo­lai­nen ti 26.12. ei ilmesty  
Sot­ka­mo-leh­ti ti 26.12. ei ilmesty  
Koti­kul­mil­ta ke 27.12. ei ilmesty  
Meän Tor­nion­laak­so ke 27.12. ei ilmesty  
Ina­ri­lai­nen ke 27.12. ei ilmesty  
Koti-Lap­pi ke 27.12. ei ilmesty  
Kit­ti­lä­leh­ti ke 27.12. ei ilmesty  
Luo­teis-Lap­pi ke 27.12. ei ilmesty  
Som­pio ke 27.12. ei ilmesty  

2024

Maa­nan­tail­le sijoit­tu­va uuden­vuo­den­päi­vä 1.1. ja lau­an­tain lop­piai­nen 6.1. vai­kut­ta­vat joi­den­kin leh­tiem­me jul­kai­su­päi­viin ja aineis­toai­ka­tau­lui­hin. Kes­ki­poh­jan­maa ei ilmes­ty uuden­vuo­den­päi­vä­nä, eikä näköislehtenä 7.1. Kai­nuun Sano­mat ei ilmes­ty lop­piai­se­na 6.1. Mui­den Kai­nuun leh­tien poik­kea­vat ilmes­ty­mis- ja aineis­toai­ka­tau­lut vii­kol­la 1 on mer­kit­ty alla ole­vaan taulukkoon. 

Leh­ti Ilmes­ty­mis­päi­vä Aineis­ton­jät­tö­päi­vä 
Kes­ki­poh­jan­maa ma 1.1.2024 ei ilmes­ty 
su 7.1.2024 ei ilmesty näköislehteä
 
to 4.1. 
Kai­nuun Sanomat la 6.1. ei ilmesty  
Ylä-Kai­nuu ke 3.1. 
pe 5.1. 
pe 29.12. 
ti 2.1. 
Kuh­mo­lai­nen ke 3.1. pe 29.12. 
Sot­ka­mo-leh­ti ke 3.1. pe 29.12. 

Lue myös nämä

Hopea Palvelut kasvatti tunnettuuttaan monikanavaisilla markkinointiratkaisuillaan

Hopea Palvelut Oy:n kumppanuus Hilla Groupin kanssa ja yhdessä luotu monikanavainen markkinointistrategia ovat vauhdittaneet yrityksen kasvua ja tunnettuutta Tornion alueella. Lue, millä välineillä tavoitimme haluttuja mainonnan kohderyhmiä printti- ja digikanavissa ja miten tehokasta ja kätevää yhden luukun -periaate on Hopea Palvelut Oy:lle ollut.
3 min Lue lisää