Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Perhonjokilaakso

Tors­tai­sin Vete­lin, Kaus­ti­sen, Per­hon, Hal­suan ja Ulla­van alu­eel­la jul­kais­ta­val­la Per­hon­jo­ki­laak­sol­la on uskol­li­nen luki­ja­kun­ta: alu­eel­li­nen luki­ja­mää­rä liik­kuu 80 pro­sen­tin tietämissä.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Per­hon­jo­ki­laak­so jul­kais­taan tors­tai­sin.
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: kes­ki­viik­ko 6.12.

Leh­den levik­kia­lue: Hal­sua, Kaus­ti­nen, Per­ho, Ulla­va, Vete­li
Levik­kia­lu­eel­le luki­ja­peit­to on 77–90 %.

Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10.
Aineis­tot: ilmoitukset@perhonjokilaakso.fi

Ota yhteyt­tä:

Hei­di Rin­ne
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 664 7020
heidi.rinne@hillagroup.fi

Osoi­te: Kirk­ko­tan­hua 3, 69700 Vete­li
Toi­mis­to avoin­na tors­tai­sin klo 9–12. (Hei­nä­kuus­sa suljettu)

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16.

Tutus­tu Per­hon­jo­ki­laak­so-leh­teen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj