Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Pimeät Black Friday tarjoukset voimassa pe 24.11. klo 8–16

Myynnissä puhelimitse perjantaina 24.11. klo 8–16

Kärkituotteet
myynnissä
pe 24.11.
klo 8 alkaen

Toi­mi nopeas­ti, kär­ki­tuot­teet vie­dään käsis­tä heti aamus­ta, sil­lä nii­tä löy­tyy jokai­sel­ta myy­jäl­tä vain 1 kpl

Kärkituotteet — saatavilla 1 kpl / myyjä

Koko sivun lehtimainos + paraati

leh­ti­mai­nos 254 x 365 mm +
digis­sä 50 000 näyt­töä / viikko

99 €

Puolen sivun lehtimainos + paraati

leh­ti­mai­nos 254 x 180 mm +
digis­sä 50 000 näyt­töä / viikko 

49 €

Paraa­ti

Neljännessivun lehtimainos + boksi

leh­ti­mai­nos 254 x 88 mm
digis­sä 50 000 näyt­töä / viikko 

30 €

Printtineliö lehtimainos + boksi

leh­ti­mai­nos 99 x 88 mm
digis­sä 50 000 näyt­töä / viikko 

19 €

Bok­si / Mai­nos­mo­du­li 1

Tar­jous­hin­tai­sia kär­ki­tuot­tei­ta voi ostaa vain puhe­li­mit­se. Ei ennak­ko­va­rauk­sia, eikä säh­kö­pos­ti­va­rauk­sia. Kam­pan­ja­hin­tais­ten mai­nos­ten jul­kai­su 31.1.2024 men­nes­sä. Hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 % ja val­mis­tet­ta­viin mai­nok­siin valmistuslisä. 


Koko päivän 24.11. klo 8–16 myynnissä olevat tuotteet

Rajoi­tet­tu saa­ta­vuus — 1 kuta­kin tuo­tet­ta / asiakas

Koko sivu 254 x 365 mm + paraa­ti 50 000 näyt­töä / viik­ko 399 €

Puo­li sivua 254 x 180 mm + paraa­ti 50 000 näyt­töä / viik­ko 299 €

Nel­jän­nes­si­vu 254 x 88 mm + Bok­si 50 000 näyt­töä / viik­ko 199 €

Print­ti­ne­liö 82/99 x 88 mm + Bok­si 50 000 näyt­töä / viik­ko 99 €

Ulko­mai­non­ta vali­tus­sa tau­lus­sa kiin­teä näky­vyys viik­ko 149 €

Sisäl­tö­mark­ki­noin­tiar­tik­ke­li jul­kai­su vali­tun median ver­kos­sa -50 %
(Kes­ki­poh­jan­maa ja Kai­nuun Sano­mat 345 € +alv
Enon­te­kiön Sano­mat, Haa­pa­ve­si, Ina­ri­lai­nen, Kala­jo­ki­laak­so, Kala­jo­ki­seu­tu, Kit­ti­lä­leh­ti, Koti­kul­mil­ta, Koti-Lap­pi, Kuh­mo­lai­nen, Kuusa­mon Seu­tu, Les­ti­jo­ki, Luo­teis-Lap­pi, Meän Tor­nion­laak­so, Niva­la-leh­ti, Per­hon­jo­ki­laak­so, Pie­tar­saa­ren Sano­mat, Selän­ne, Som­pio, Sot­ka­mo-leh­ti, Ylä-Kai­nuu, Levi­Nyt, Saa­ri­se­län Sano­mat 197,50 € +alv )

Tar­jous­hin­tai­sia tuot­tei­ta voi ostaa vain per­jan­tai­na 24.11. klo 8–16. Ei ennak­ko­va­rauk­sia. Kam­pan­ja­hin­tais­ten mai­nos­ten jul­kai­su 31.1.2024 men­nes­sä. Hin­nat kos­ke­vat jul­kai­su­val­mii­ta mai­nok­sia. Hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 % ja val­mis­tet­ta­viin mai­nok­siin valmistuslisä. 


Kam­pan­jaeh­dot: pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj