Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Näkyvyysratkaisut

Mak­sul­lis­ta sisäl­töä leh­des­tä ja ver­kos­ta luke­vat asiak­kaam­me ovat sitou­tu­nei­ta mei­hin ja tar­joa­miim­me sisäl­töi­hin. Kaut­tam­me luet­tu mai­nos on osa tuo­tet­ta, jon­ka asiak­kaam­me ovat valin­neet ja tilan­neet. Tilat­tu leh­ti lue­taan aina. 

Kiin­nos­ta­vat uuti­set, taus­ta­tie­dot ja elä­myk­set löy­tä­vät luki­jan­sa, sil­lä ne saa­vat vii­kos­sa jopa yli 800 000 lukukertaa!

Luo­tet­ta­van sisäl­lön mat­kas­sa mark­ki­noin­ti­vies­tit­kin erot­tu­vat eduk­seen. Sik­si voim­me­kin tar­jo­ta mediois­sam­me alu­een tehok­kaim­mat mai­nos­ka­na­vat, joi­hin ilmoit­ta­jat saa­vat meil­tä halu­tes­saan niin moni­ka­na­vai­set rat­kai­sut kuin markkinointipalvelutkin. 

Big24 tien­var­si­tau­lut sijait­se­vat alu­eem­me vilk­kaim­min lii­ken­nöi­dyil­lä paikoilla. 

Bannerimainokset lehtiemme digipalveluissa

Leh­tiem­me digi­pal­ve­lut kerää­vät yhteen­sä yli 100 000 yksit­täis­tä luki­jaa sekä yli 500 000 sivu­la­taus­ta vii­kos­sa. Lue lisää bannereista »

Big24 ‑tienvarsimainokset

Tien­var­sien 11 tau­lu­pin­taa takaa­vat tehok­kaan sekä laa­jan näky­vyy­den kam­pan­jal­le­si. Lue lisää Big24-tauluista»

Kysy lisää:

Tutus­tu KPK Yhtiöt tietosuojaselosteeseen


Mainospaikkamme tavoittavat viikossa yli 300 000 lukijaa!

MediaKoko­nais­ta­voit­ta­vuus vii­kos­sailmes­ty­mis­päi­vät
Kes­ki­poh­jan­maa91 000ma-su
Haa­pa­ve­si11 000to
Kala­jo­ki­laak­sope
Kala­jo­ki­seu­tu17 000to
Les­ti­jo­ki15 000to
Niva­la16 000to
Per­hon­jo­ki­laak­so15 000to
Kau­pun­ki­leh­det:
Kala­jas­ka41 000ke
Kok­ko­la39 000ke
Pie­tar­saa­ren Sanomat12 000ke
Selän­ne17 000ke
Tien­var­si­tau­lutautoa/vrk
Kok­ko­la, Eteläväylä13 000
Yli­vies­ka, Savontie13 000
Kala­jo­ki, keskusta6 000
Kala­jo­ki, Hiekkasärkät6 000
Kan­nus, Kajaanintie5 000
Kaus­ti­nen, keskusta11 000
Pyhä­jo­ki, Val­ta­tie 86 000
Kok­ko­la, mediakulma4 000 (hlö/vrk)
Ban­ne­ritsivu­la­tauk­sia viikossa
KPK Mediat 500 000
Läh­de: KMT 2021

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj