Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Matkailu ja vapaa-aika

Toi­mia­lu­eel­lam­me on lukui­sia todel­la suo­sit­tu­ja ja kehit­ty­viä mat­kai­lu­kes­kuk­sia. Väli­täm­me ajan­koh­tais­ta tie­toa näi­den aluei­den pal­ve­luis­ta pai­kal­li­ses­ti seson­geit­tain toteu­tet­ta­vis­sa lehdissä. 

Mat­kai­lu­leh­detPai­nos­mää­räilmes­ty­mis­päi­vät
Aal­to9 000 kpl2 x vuodessa
Erä-Kai­nuu40 000 kpl2 x vuodessa
Kemi­jär­vi News22 000 kpl2 x vuodessa
Tal­vi- /Ke­sä-Kuh­mo8 000 kpl2 x vuodessa
Kul­ta-Lapin Kesä25 000 kpl1 x vuodessa
Levi­NYT!7 000 — 12 000 kpl21 x vuodessa
Saa­ri­se­län Sanomat10 000 — 15 000 kpl 4+1 x vuodessa
Tun­tu­ri-Lapin Kesä30 000 kpl1 x vuodessa
Vuo­kat­ti News30 000 — 35 000 kpl5 x vuodessa

Matkailulehtien julkaisu 2023

viik­koJul­kai­su
3Levi.Nyt
6Vuo­kat­ti News
7Levi.Nyt, Saa­ri­se­län Sanomat
8Levi.Nyt 
9Levi.Nyt 
10Levi.Nyt 
11Levi.Nyt
12Levi.Nyt 
13Levi.Nyt, Vuo­kat­ti News
14Levi.Nyt 
15Levi.Nyt 
16Levi.Nyt 
17Levi.Nyt 
touko/kesäkuuErä-Kai­nuu, Kesä-Kuhmo
20Kemi­jär­vi News
21Saa­ri­se­län Sanomat
22Vuo­kat­ti News
23Levi.Nyt, Aal­to
24Kul­ta-Lapin Kesä, Tun­tu­ri-Lapin Kesä
27Levi.Nyt 
31Levi.Nyt 
33Saa­ri­se­län Sanomat
35Levi.Nyt 
36Vuo­kat­ti News
37Levi.Nyt 
40Aal­to
Loka/MarraskuuErä-Kai­nuu, Talvi-Kuhmo
41Levi.Nyt 
45Levi.Nyt 
46Saa­ri­se­län Sano­mat, Kemi­jär­vi News
48Levi.Nyt 
49Vuo­kat­ti News
50Levi.Nyt 

Matkailu ja vapaa-ajan teemat säännöllisesti julkaistavissa julkaisuissa:

Jul­kai­su­päi­väJul­kai­suTavoit­ta­vuusLisä­tie­to
25.1./26.1./27.1.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
Kuusa­mon Seutu
128 000Vapaa-aika ja matkustaminen
25.5.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000Venei­ly ja vapaa-aika
31.5.2023Kala­jas­ka20 000Kesä­leh­ti
1.6.2023Niva­la-leh­ti15 000Kesä­lii­te
8.6.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000Kesä­leh­ti
8.6.2023Haa­pa­ve­si-leh­ti12 000Haa­pa­ve­den Kesä
8.6.2023Les­ti­jo­ki16 000Kesä
14.6./15.6./16.6.Kai­nuun Sano­mat
Kuh­mo­lai­nen
Sot­ka­mo-leh­ti
Ylä-Kai­nuu
Kuusa­mon Seutu 
128 000Kesä­teat­te­rit & tapahtumat
14.6.2023Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Kesä-Ässä
15.6.2023Per­hon­jo­ki­laak­so18 000Kesä­Per­his
29.6.2023Per­hon­jo­ki­laak­so18 000Mark­ki­na­hölk­kä­lii­te
6.7.2023Kes­ki­poh­jan­maa
Per­hon­jo­ki­laak­so
103 000Kaus­ti­nen FMF ‑lii­te
6.7.2023Niva­la-leh­ti15 000Kapi­na­viik­ko
17.7.2023Pie­tar­saa­ren Sanomat15 000Jaa­kon Päivät
16.8.2022Kuusa­mon Seutu15 000Erä, ret­keiy & metsä
24.8.2023Kala­jo­ki­seu­tu17 000Venet­sia­lai­set 2023
6.9.2023Enon­te­kiön Sano­mat
Luo­teis-Lap­pi
Kit­ti­lä­leh­ti
15 000Erä- ja ruskaliite

Haluat­ko apua kam­pan­ja­si rakentamiseen? 

Mikä kana­vis­ta sopi­si par­hai­ten tar­pei­sii­si? Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö, niin autam­me sinua raken­ta­maan aidos­ti tehok­kaan mainonnan!

Tutus­tu Hil­la Group Oyj:n tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj