Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Matkailulehdet

Toi­mia­lu­eel­lam­me on lukui­sia todel­la suo­sit­tu­ja ja kehit­ty­viä mat­kai­lu­kes­kuk­sia. Väli­täm­me ajan­koh­tais­ta tie­toa näi­den aluei­den pal­ve­luis­ta pai­kal­li­ses­ti seson­geit­tain toteu­tet­ta­vis­sa leh­dis­sä. Kan­nat­taa muis­taa, että vapaa-ajan­mat­kai­li­joi­den lisäk­si koh­teis­sa on pal­jon ihmi­siä eri­lai­sis­sa yritystilaisuuksissa.

Mat­kai­lu­leh­detPai­nos­mää­räilmes­ty­mis­päi­vät
Aal­to9 000 kpl2 x vuodessa
Erä-Kai­nuu40 000 kpl2 x vuodessa
Kemi­jär­vi News22 000 kpl2 x vuodessa
Tal­vi- /Ke­sä-Kuh­mo20 000 kpl2 x vuodessa
Kul­ta-Lapin Kesä25 000 kpl1 x vuodessa
Levi­NYT!7 000 — 12 000 kpl22 x vuodessa
Saa­ri­se­län Sanomat20 000 kpl 4+1 x vuodessa
Tun­tu­ri-Lapin Huiput10 000 kpl5 x vuodessa
Vuo­kat­ti News30 000 — 35 000 kpl5 x vuodessa

Haluat­ko apua kam­pan­ja­si rakentamiseen? 

Mikä kana­vis­ta sopi­si par­hai­ten tar­pei­sii­si? Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö, niin autam­me sinua raken­ta­maan aidos­ti tehok­kaan mainonnan!

Tutus­tu Hil­la Group Oyj:n tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj