Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Lounastori

Yrittäjä, onko lounaslistasi mukana?

Lou­nas­to­ri on teho­kas rat­kai­su saa­da ravin­to­la­si lou­nas­lis­tat kaik­kien tie­toi­suu­teen. Lou­nas­to­ri­pal­ve­lus­ta pys­tyt käte­väs­ti tar­kis­ta­maan oman alu­een lou­nas­lis­tat yhdel­lä ker­taa mis­sä ja mil­loin vain!

Lis­tat näky­vät leh­tiem­me uutis­vir­ras­sa ylim­mäi­sil­lä pai­koil­la joka päi­vä klo 10–14, juu­ri kun asiak­kaat miet­ti­vät “mis­sä tänään syö­täi­siin?”. Lis­tat ovat myös jat­ku­vas­ti näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa kpk.fi/lounastori ja lisäk­si mobii­liappli­kaa­tiois­sam­me omal­la kuvakkeellaan. 

Saat omat tun­nuk­set pal­ve­luun, jol­loin pää­set itse hal­lin­noi­maan lou­nas­lis­to­ja ja ajan­koh­tai­sia tie­to­ja.
Kysy lisää myynti@hillagroup.fi.

Lii­ty mukaan pal­ve­luun! Hin­ta vain 55 € + alv/kk

Ota yhteyttä!

Alla ole­val­la lomak­keel­la tai suo­raan säh­kö­pos­tit­se: myynti@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj