Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Lounastori

Yrittäjä, onko lounaslistasi mukana?

Lou­nas­to­ri on teho­kas rat­kai­su saa­da ravin­to­la­si lou­nas­lis­tat kaik­kien tie­toi­suu­teen. Lou­nas­to­ri­pal­ve­lus­ta pys­tyt käte­väs­ti tar­kis­ta­maan oman alu­een lou­nas­lis­tat yhdel­lä ker­taa mis­sä ja mil­loin vain!

Lis­tat näky­vät Kes­ki­poh­jan­maan, Haa­pa­ve­si-leh­den, Kala­jo­ki­laak­son, Kala­jo­ki­seu­dun, Les­ti­joen, Niva­la-leh­den, Per­hon­jo­ki­laak­son, Pie­tar­saa­ren Sano­mien ja Selän­ne leh­tien uutis­vir­ras­sa ylim­mäi­sil­lä pai­koil­la joka päi­vä klo 10–14, juu­ri kun asiak­kaat miet­ti­vät “mis­sä tänään syö­täi­siin?”. Lis­tat ovat myös jat­ku­vas­ti näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa kpk.fi/lounas ja lisäk­si mobii­liappli­kaa­tiois­sam­me omal­la kuvakkeellaan. 

Lii­ty mukaan pal­ve­luun! Hin­ta vain 55 € + alv/kk

Saat omat tun­nuk­set pal­ve­luun, jol­loin pää­set itse hal­lin­noi­maan lou­nas­lis­to­ja ja ajan­koh­tai­sia tietoja.

www.kpk.fi/lounas

Ota yhteyttä!

Alla ole­val­la lomak­keel­la tai suo­raan säh­kö­pos­tit­se: myynti@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj