Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kokkola

Ker­ran vii­kos­sa kes­ki­viik­koi­sin jul­kais­ta­va Kok­ko­la-leh­ti on yksi Suo­men van­him­mis­ta kau­pun­ki­leh­dis­tä. Leh­ti jae­taan kaik­kiin koti­ta­louk­siin Kok­ko­las­sa (Käl­viä, Loh­ta­ja, Ulla­va). Kok­ko­las­sa leh­del­lä on myös yri­tys- ja noutopistejakelu.

96 % 18–79-vuotiaista kok­ko­la­lai­sis­ta lukee leh­den vii­koit­tain. Kan­ta-Kok­ko­las­sa luki­ja­peit­to on 98 %.

(KMT 2022) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Jake­lua­lue: Kok­ko­la, Kruu­nu­pyy, Kaus­ti­nen
Varaus­ten ja aineis­to­jen aika­tau­lu: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 10
Poik­keuk­sel­li­set jul­kai­su­päi­vät 2023: tiis­tai 5.12.

Aineis­tot: ilmoitukset@kokkolalehti.fi

Ota yhteyt­tä:

Kir­si Panu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 127 8803
kirsi.panula@hillagroup.fi

Ans­si Mäke­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2061
anssi.makela@hillagroup.fi

Rit­va Myl­ly­mä­ki
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 598 2033
ritva.myllymaki@hillagroup.fi

Pos­tio­soi­te: PL 45, 67101 Kok­ko­la
Käyn­tio­soi­te: Media­kul­ma, Ran­ta­ka­tu 10, 67100 Kok­ko­la
Toi­mis­to avoin­na ma-pe klo 9–15

Yhtey­de­no­tot media­myyn­tiin puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se joka arki­päi­vä klo 8–16

Tutus­tu Kok­ko­la-leh­teen »


Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj