Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hinnasto Meän Tornionlaakso

Tekniset tiedot

Tabloid:
(280 x 400 mm)

1 p — 47 mm
2 p — 99 mm
3 p — 150 mm
4 p —
5 p — 254 mm

Pals­tan kor­keu­det:

Teks­ti­si­vu — 365 mm
Taka­si­vu — 365 mm

Etusi­vun mai­nos­ti­la
254 x 65 mm
254 x 273 mm

Sil­mä­kul­mat:
47 x 30,5 mm
99 x 30,5 mm
150 x 30,5 mm

Mai­nos­pai­kat

Hinnat

Etusi­vukoko (mm x mm)hin­ta (alv 0%)
Ala­nau­ha254 x 65 mm484,40 €
Sil­mä­kul­ma47 x 30,5 mm72,80 €
99 x 30,5 mm145,60 €
150 x 30,5 mm218,40 €
Koko­si­vu254 x 273 mm1 205,40 €
2. sivu254 x 365 mm1 593,20 €
koko (mm x mm) hin­ta (alv 0%) 
1 pals­tai­set
47 x 19 mm15,40 €
47 x 30,5 mm36,40 €
47 x 42 mm49,70 €
47 x 65 mm74,20 €
47 x 88 mm95,90 €
47 x 111 mm120,40 €
47 x 134 mm142,10 €
47 x 365 mm373,80 €
2 pals­tai­set
99 x 30,5 mm72,10 €
99 x 42 mm91,70 €
99 x 65 mm140,70 €
99 x 88 mm184,80 €
99 x 111 mm232,40 €
99 x 134 mm276,50 €
99 x 157 mm308,70 €
99 x 180 mm368,90 €
99 x 226 mm443,10 €
99 x 365 mm714,70 €
3 pals­tai­set
150 x 30,5 mm109,20 €
150 x 88 mm273,00 €
150 x 111 mm344,40 €
150 x 134 mm411,60 €
150 x 157 mm441,70 €
150 x 180 mm527,80 €
150 x 226 mm664,30 €
150 x 273 mm800,10 €
150 x 365 mm978,60 €
5 pals­tai­set
254 x 65 mm405,30 €
254 x 88 mm515,90 €
254 x 134 mm785,40 €
254 x 180 mm966,00 €
254 x 365 mm1 593,20 €
aukea­ma
534 x 365 mm3 187,10 €

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

Alennukset ja lisäveloitukset

ALENNUKSET
Media­toi­mis­toa­len­nus 15 %
Tois­toa­len­nus 20 % (tois­to­väl max 7 vrk)

LISÄVELOITUKSET
Aineis­ton val­mis­tus­li­sä 0,10 €/pmm
Mää­rä­paik­ka­ko­ro­tus 0,10 €/pmm
Vaih­toil­moi­tuk­sen väli­tys­palk­kio 10 €
Ilmoi­tus­ma­te­ri­aa­lin valmistus,käsittely ja val­miin aineis­ton muok­kaus 75 €/h
Kär­ki­me­dia-aineis­ton muu­tos (KP) 75 €/aineisto
Las­ku­tus­li­sä 4,35 €
Väri­ve­dok­set 5 €/kpl
Lin­ja­siir­to mui­hin leh­tiin 25 €/siirto

Aineis­toai­ka­tau­lun jäl­keen jäte­tyis­tä ilmoi­tuk­sis­ta perim­me 20 % korotuksen.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%

Varaukset ja peruutukset

Vara­tut ilmoi­tuk­set perut­ta­va vähin­tään 3 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua. Lado­tuis­ta, mut­ta peruu­te­tuis­ta ilmoi­tuk­sis­ta veloi­te­taan valmistuskustannukset.

Virheet ja reklamaatiot

Hil­la Grou­pin suu­rin vas­tuu verk­ko­mai­nok­sen jul­kai­se­mi­ses­sa sat­tu­nees­ta vir­hees­tä on hin­ta ja mui­hin pal­ve­lui­hin toi­mi­te­tuis­ta aineis­tois­ta sen val­mis­tusar­vo. Hil­la Group ei vas­taa verk­ko­mai­nok­sen pois­jää­mi­sen aiheut­ta­mis­ta vahingoista.

Muis­tu­tus vir­heel­li­ses­tä verk­ko­mai­nok­ses­ta on teh­tä­vä vii­meis­tään 7 päi­vän kulues­sa jul­kai­se­mi­ses­ta puh. 020 750 4400.

Leh­den suu­rin vas­tuu ilmoi­tuk­sen jul­kai­se­mi­ses­sa sat­tu­nees­ta vir­hees­tä on ilmoi­tuk­sen hin­ta ja mui­hin leh­tiin toi­mi­te­tuis­ta aineis­tois­ta sen val­mis­tusar­vo. Leh­ti ei vas­taa ilmoi­tuk­sen pois­jää­mi­sen aiheut­ta­mis­ta vahin­gois­ta. Leh­ti nou­dat­taa ilmoi­tus­ten jul­kai­susään­nöis­sä mai­nit­tua reklamaatiokäytäntöä.

Muis­tu­tus vir­heel­li­ses­tä ilmoi­tuk­ses­ta on teh­tä­vä vii­meis­tään 7 päi­vän kulues­sa ilmoi­tuk­sen jul­kai­se­mi­ses­ta puh. 020 750 4400.

Maksuehdot ja pankkiyhteys

Mak­sueh­to 14 pv net­to, ylei­nen voi­mas­sao­le­va viivästyskorko.

FI98 5162 0020 0020 13
FI02 2011 1800 0629 38
FI02 4912 3020 0006 60
FI66 8000 1300 6858 65

Siirry e‑laskuun!

Tee e‑laskusopimus verk­ko­pan­kis­sa­si. Valit­se las­kut­ta­ja­luet­te­los­ta Hil­la Group. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj