Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Yhteystiedot

Löy­dä par­haim­mat mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti­rat­kai­sut kat­ta­vas­ta tuo­te­va­li­koi­mas­tam­me! Tar­joam­me perin­tei­sen print­ti­mai­non­nan lisäk­si eri­lai­sia tee­ma­leh­tiä ja lii­te­rat­kai­su­ja, sisäl­tö­mark­ki­noin­tia, laa­jo­ja jake­lui­ta sekä digi­mai­non­taa. Meil­tä saat myös laa­duk­kaat mai­nos­toi­mis­to­pal­ve­lut yri­ty­sil­meen uudis­tuk­seen, verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­luun ja yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin.

Oman alu­ee­si media­myy­jän avul­la suun­nit­te­let tehok­kaan mai­nos­kam­pan­jan niin print­tiin kuin verk­koon­kin. Media­myy­jiem­me kaut­ta saat mai­nok­set käte­väs­ti kaik­kiin pai­net­tui­hin leh­tiim­me sekä leh­tien verk­ko- ja mobiilipalveluihin.

Hil­la Group Oyj
Kok­ko­la: Media­kul­ma, Ran­ta­ka­tu 10

Muut toi­mi­pai­kat:
Enon­te­kiö: Puis­to­mäen­tie 1
Haa­pa­jär­vi: Ståhl­ber­gin­ka­tu 2–4
Haa­pa­ve­si: Täh­te­län­ku­ja 2
Iva­lo: Piis­kun­tie 1
Kajaa­ni: Kaup­pa­ka­tu 11
Kala­jo­ki: Poh­jan­ky­län­tie 1
Kan­nus: Val­ta­ka­tu 9
Kemi­jär­vi: Hal­li­tus­ka­tu 1
Kit­ti­lä: Val­ta­tie 42 A
Kuh­mo: Kai­nuun­tie 103
Kola­ri: Joki­ja­lan­tie 63
Kuusa­mo: Kit­kan­tie 15
Niva­la: Kal­lion­tie 30
Pie­tar­saa­ri: Rune­ber­gin­ka­tu 8
Sodan­ky­lä: Jää­me­ren­tie 18
Suo­mus­sal­mi: Kaup­pa­ka­tu 10
Sot­ka­mo: Kai­nuun­tie 18
Tor­nio: Hal­li­tus­ka­tu 2
Vete­li: Kirk­ko­tan­hua 3
Yli­tor­nio: Alk­ku­lan­rait­ti 48
Yli­vies­ka: Kar­ta­no­tie 3

Löydä parhaimmat mainonta- ja markkinointiratkaisut kattavasta tuotevalikoimastamme!


Haluat­ko, että otam­me tei­hin yhteyt­tä? Jätä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la tai lähe­tä säh­kö­pos­tia: myynti@hillagroup.fi

Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Joac­him Kåla
Myyn­ti­ryh­män pääl­lik­kö
(Poh­jan­maat)

045 110 5132

Haa­pa­ve­si-leh­ti • Kalajokiseutu

Joo­nas Rousu
myyn­ti­pääl­lik­kö
0504625620

Kala­jo­ki­laak­so • Kalajaska

Cari­ta Man­ni­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 468 9444

Kala­jo­ki­laak­so, Kalajaska

Kir­si Pino­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 351 5684

Kes­ki­poh­jan­maa • Kokkola-lehti 

Rit­va Myl­ly­mä­ki
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2033

Kes­ki­poh­jan­maa • Kokkola-lehti 

Ans­si Mäke­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2061

Kes­ki­poh­jan­maa • Kokkola-lehti 

Kir­si Panu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 127 8803

Les­ti­jo­ki

Ani­ta Hyvö­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 599 5408

Niva­la-leh­ti • Selänne-lehti

Sami Lund­ström
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 4787 482

Per­hon­jo­ki­laak­so

Hei­di Rin­ne
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 664 7020

Pie­tar­saa­ren Sanomat

Mar­tin Laik­ka
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 465 9979

Kainuu ja Koillismaa

Ylä-Kai­nuu

Tit­ta Toi­va­nen
Myyn­ti­ryh­män pääl­lik­kö
(Kai­nuu ja Koil­lis­maa)
040 751 1749

Kai­nuun Sano­mat • Koti-Kajaani

Toni Heik­ko­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 717 0760

Kai­nuun Sano­mat • Koti-Kajaani

San­na Kii­ve­ri-Have­ri­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 433 0153

Kuusa­mon Seutu

Tii­na Inget-Luik­ku
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 522 4396

Kuh­mo­lai­nen • Sotkamo-lehti

Miia Väi­sä­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 438 0786

Lappi

Tar­ja Käh­kö­nen
Myyn­ti­ryh­män pääl­lik­kö
(Lap­pi)
050 3789 832

Enon­te­kiön Sano­mat• Luoteis-Lappi

Eve­lii­na Lom­po­lo­jär­vi
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 344 3544

Ina­ri­lai­nen • Som­pio • Saa­ri­se­län Sanomat 

Elii­sa Lin­tu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 322 3849

Kit­ti­lä­leh­ti • Levi­Nyt! • Saa­ri­se­län Sanomat

Nita Lah­na­lam­pi
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 962 7066

Koti­kul­mil­ta

Anne Van­ni­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 596 9343

Koti-Lap­pi

Sari Kana­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 381 2540

Meän Tor­nion­laak­so

Pir­jo Rau­ha­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 510 8966


Kau­pal­li­set sisäl­tö- ja viestintäpalvelut

Han­nu Leh­to
Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö
050 598 2066

Digi­taa­li­set yrityspalvelut

Susan­na Kau­ko­nie­mi
Kehi­tys­pääl­lik­kö
050 470 5725

Mark­ki­noin­ti

San­na Uusi­vir­ta
Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö
0400 414 104

Jul­kai­sut yritysmyynti

Kir­si Kela
Myyn­ti­joh­ta­ja
044 332 5332

Mediasihteerit (aineistoliikenne)

Media­sih­tee­ri

Sai­ja Utriai­nen
media­sih­tee­ri
050 438 2831

Media­sih­tee­ri

Päi­vi Kän­sä­kos­ki
media­sih­tee­ri
0400 365 618

Media­sih­tee­ri

Susan­na Jär­vi­nen
media­sih­tee­ri
040 861 9714

Lehtien verkkosivujen bannerit ja digitaulut 

Kysy ban­ne­reis­ta tai digi­tau­luis­ta mediamyyjältäsi.


Asiakaspalvelu (yksityisasiakkaat)

Mikä­li haluat esi­mer­kik­si tila­ta leh­den, jät­tää perhe‑, kuo­lin- tai rivi-ilmoi­tuk­sen, mielipiteen/juttuvinkin, luki­jan kuvan tai asia­si kos­kee jake­lua, siir­ry yksi­tyis­asiak­kai­ta pal­ve­le­val­le asia­kas­pal­ve­lusi­vul­le.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj