Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kemijärvi News

Kemi­jär­vi News mat­kai­lu­leh­ti toteu­te­taan yhteis­työs­sä Koti-Lapin ja Kemi­jär­ven Kehi­tys Oy:n mat­kai­lu­pal­ve­lui­den kanssa. 

Lehden painos 22 000 kpl 

Leh­den jake­lua­lue kartalla: 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kemi­jär­vi News jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa.
Leh­des­sä on 5 palstaa.

Kesä-Syk­sy 2023 jul­kais­taan vii­kol­la 20.
Tal­vi-Kevät 2023 jul­kais­taan vii­kol­la 46


Leh­den jake­lu: Jul­kai­su jae­taan Koti-Lapin liit­tee­nä jokai­seen talou­teen Itä-Lapin alu­eel­la sekä Koti-Lapin tilaa­jil­le muu­al­le Suo­meen. Lisäk­si leh­ti on jaos­sa Kemi­jär­ven mat­kai­luin­fos­sa, Suo­mul­la, Pyhäl­lä ja eri jake­lu­pis­teis­sä Kemi­jär­vel­lä ja lähia­lueil­la ja Napa­pii­ril­lä Rova­nie­mel­lä. Tavoit­taa myös ver­kos­sa www.kotilappi.fi tai www.visitkemijarvi.fi/fi/info

Aineis­tot: aineistot@splmedia.fi


Ota yhteyt­tä:

Sari Kana­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 381 2540
sari.kananen@hillagroup.fi

Osoi­te: Hal­li­tus­ka­tu 1, 98100 Kemi­jär­vi
Avoin­na: ma-pe klo 10–16

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj