Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Uusia mätsejä!

Tavoita kiinnostunut kohderyhmä Hillan medioissa

Uusil­le asiak­kail­le mai­nos­ti­la puo­leen hintaan!

Tarjous uusille asiakkaille
- valitsemasi mainostila puoleen hintaan

Olet­ko har­kin­nut mai­non­taa Hil­la Grou­pin mediois­sa, mut­ta et ole vie­lä ryh­ty­nyt tuu­mas­ta toi­meen? Tai onko mai­nos­ta­mi­nen syys­tä tai toi­ses­ta vii­me vuo­si­na unoh­tu­nut? Tar­tu nyt ystä­vän­päi­vän tar­jouk­seem­me ja varaa valit­se­ma­si mai­nos­ti­la puo­leen hintaan!

Tar­jous kos­kee uusia asiak­kai­ta, joil­la ei ole ollut mai­nos­va­rauk­sia Hil­las­sa 12 kk aikana.

Ryhdy suosittelijaksi

Olet­ko jo asiak­kaam­me ja haluat saa­da saman edun?
Suo­sit­te­le mai­nos­ti­laa toi­sel­le yri­tyk­sel­le. Kun yri­tyk­se­si mai­ni­taan uusien mai­nos­va­raus­ten yhtey­des­sä suo­sit­te­li­ja­na, myy­jäm­me on yhtey­des­sä suo­sit­te­li­jaan puhe­li­mit­se ja/tai säh­kö­pos­tit­se. Suo­sit­te­li­ja saa tar­jous­hin­tai­sen mai­nok­sen, kun suo­si­tel­tu yri­tys on vah­vis­ta­nut oman varauksensa.

Kam­pan­jaeh­dot:

Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.

Kysy lisää media­myy­jäl­tä­si tai myynti@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj