Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Videobannerit

Herätä mainoksesi eloon videolla. Lehtiemme bannerimainoksissa voit käyttää videomainoksia. Herätä yleisön huomio liikkuvalla kuvalla ja vangitse lukijan katse videoon. 

Lähes kai­kil­la mai­nos­pai­koil­lam­me voi­daan näyt­tää video­ta. Suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin video­ban­ne­ril­le paraa­ti, bok­si, jät­ti­bok­si tai mobii­li­pa­raa­tia. Myös väli­si­vu­mai­nos­pai­kal­la voi­daan tois­taa video­mai­non­taa. Video­ta ei voi­da näyt­tää digie­tusi­vul­la, tik­ke­ris­sä eikä rek­ry­ban­ne­ris­sa. Lue lisää tääl­tä >

Videon aloi­tus­ku­vaan lisä­tään auto­maat­ti­ses­ti play-nap­pi. Video­soit­ti­men pai­nik­kei­den ulko­näös­sä on selain­koh­tai­sia eri­tyis­piir­tei­tä. Tar­joam­me laa­du­kas­ta aineis­ton val­mis­tus­ta myös video­mai­nok­siin, oli sinul­la sit­ten val­mis muo­kat­ta­va mate­ri­aa­li tai haluat koko­naan uut­ta tuo­tan­toa, me autamme. 

Videomainoksen tekniset tiedot

Kysy lisää:

Lähet­tä­mäl­lä lomak­keen hyväk­syn tie­to­je­ni tal­len­ta­mi­sen ja käsit­te­lyn tie­to­suo­ja­se­los­teen* mukaisesti. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj