Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Hinnat Keskipohjanmaa

Tekniset tiedot

Tabloid:
(280 x 400 mm)

Pals­tan kor­keu­det:

Etusi­vu — 320 mm
Teks­ti­si­vu — 365 mm
Taka­si­vu — 365 mm

5 pals­taa

1 p — 47 mm
2 p — 99 mm
3 p — 150 mm
4 p — 202 mm
5 p — 254 mm

6 pals­taa:

1 p — 39 mm
2 p — 82 mm
3 p — 125 mm
4 p — 168 mm
5 p — 211 mm
6 p — 254 mm

1.1.2023 alkaen

Tabloid:
(280 x 400 mm)

1 p — 47 mm
2 p — 99 mm
3 p — 150 mm
4 p —
5 p — 254 mm

Pals­tan kor­keu­det:

Teks­ti­si­vu — 365 mm
Taka­si­vu — 365 mm

1.1. alkaen kan­nen mai­nos­ti­la
254 x 315 mm

1.1.2023 alkaen leh­den sisä­si­vu­jen mainospaikat

Hinnat

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

Etusi­vun moduu­li­koot ja hin­nat (* mer­ki­tyt peittojakeluissa)

6 pals­taa = 254 mmmm x mmHin­ta
6 x 88
6 x 320*
254 x 88
254 x 320
1990
5979

Taka­si­vun moduu­li­koot ja hinnat

1 pals­ta = 39 mmkoko mmHin­ta
1 x 42
1 x 66
1 x 88
1 x 112
1 x 134
1 x 180
1 x 365
39 x 42
39 x 66
39 x 88
39 x 112
39 x 134
39 x 180
39 x 365
159
246
326
413
494
660
1335
2 pals­taa = 82 mmmm x mmHin­ta €
2 x 42
2 x 66
2 x 88
2x 112
2 x 134
2 x 180
2 x 365
82 x 42
82 x 66
82 x 88
82 x 112
82 x 134
82 x 180
82 x 365
311
486
646
821
981
1 316
2 434
3 pals­taa = 125 mmmm x mmHin­ta €
3 x 42
3 x 66
3 x 88
3 x 112
3 x 134
3 x 180
3 x 365
125 x 42
125 x 66
125 x 88
125 x 112
125 x 134
125 x 180
125 x 365
464
727
967
1229
1469
1803
3417
4 pals­taa = 168 mmmm x mmHin­ta €
4 x 42
4 x 66
4 x 88
4 x 112
4 x 134
4 x 180
4 x 365
168 x 42
168 x 66
168 x 88
168 x 112
168 x 134
168 x 180
168 x 365
617
967
1287
1493
1785
2401
4238
6 pals­taa = 254 mmmm x mmHin­ta €
6 x 42
6 x 66
6 x 88
6 x 112
6 x 134
6 x 180
6 x 320
6 x 365
254 x 42
254 x 66
254 x 88
254 x 112
254 x 134
254 x 180
254 x 320
254 x 365
923
1447
1762
2242
2680
3371
5157
5880

Teks­ti­si­vun moduu­lit

2 pals­taa = 99 mmmm x mmHin­ta €
2 x 42
2 x 66
2 x 88
2 x 120
2 x 134
2 x 180
2 x 226
2 x 320
2 x 365
99 x 42
99 x 66
99 x 88
99 x 120
99 x 134
99 x 180
99 x 226
99 x 320
99 x 365
266
415
552
751
838
1124
1313
1862
2121
3 pals­taa = 150 mmmm x mmHin­ta €
3 x 42
3 x 66
3 x 88
3 x 120
3 x 134
3 x 180
3 x 226
3 x 320
3 x 365
150 x 42
150 x 66
150 x 88
150 x 120
150 x 134
150 x 180
150 x 226
150 x 320
150 x 365
397
621
825
1124
1254
1572
1971
2586
2947
4 pals­taa = 202 mmmm x mmHin­ta
4 x 180
4 x 365
202 x 180
202 x 365
2093
3612
5 pals­taa = 254 mmmm x mmHin­ta
5 x 42
5 x 42
5 x 66
5 x 88
5 x 120
5 x 134
5 x 180
5 x 226
5 x 320
5 x 365
254 x 42
254 x 66
254 x 88
254 x 120
254 x 134
254 x 180
254 x 226
254 x 320
254 x 365
788
1235
1532
2093
2335
2907
3356
4334
4941

Luo­ki­tel­lut moduu­lit. Esim rekryilmoitukset

1 pals­ta = 39 mmkoko mmHin­ta
1 x 42
1 x 66
1 x 88
1 x 112
1 x 134
1 x 180
1 x 365
39 x 42
39 x 66
39 x 88
39 x 112
39 x 134
39 x 180
39 x 365
131
203
269
341
407
545
1099
2 pals­taa = 82 mmmm x mmHin­ta €
2 x 42
2 x 66
2 x 88
2 x 112
2 x 134
2 x 180
2 x 365
82 x 42
82 x 66
82 x 88
82 x 112
82 x 134
82 x 180
82 x 365
257
401
533
677
809
1085
2043
3 pals­taa = 125 mmmm x mmHin­ta €
3 x 42
3 x 66
3 x 88
3 x 112
3 x 134
3 x 180
3 x 365 
125 x 42
125 x 66
125 x 88
125 x 112
125 x 134
125 x 180
125 x 365
383
599
797
1013
1211
1514
2831
4 pals­taa = 168 mmmm x mmHin­ta €
4 x 42
4 x 66
4 x 88
4 x 112
4 x 134
4 x 180
4 x 365
168 x 42
168 x 66
168 x 88
168 x 112
168 x 134
168 x 180
168 x 365
509
797
1061
1253
1497
2015
3456
6 pals­taa = 254 mmmm x mmHin­ta €
6 x 42
6 x 66
6 x 88
6 x 112
6 x 134
6 x 180
6 x 320
6 x 365
254 x 42
254 x 66
254 x 88
254 x 112
254 x 134
254 x 180
254 x 320
254 x 365
761
1193
1475
1882
2249
2792
4129
4707

Luo­ki­tel­tui­hin ilmoi­tuk­siin on saa­ta­vil­la myös mui­ta koko­ja, hin­ta 3,20 pmm

Alennukset ja lisäveloitukset

ALENNUKSET
Media­toi­mis­toa­len­nus 15 %
Tois­toa­len­nus 20 % (tois­to­väl max 7 vrk)

LISÄVELOITUKSET
Aineis­ton val­mis­tus­li­sä 0,10 e/pmm
Mää­rä­paik­ka­ko­ro­tus 0,10 €/pmm
Vaih­toil­moi­tuk­sen väli­tys­palk­kio 10 €
Ilmoi­tus­ma­te­ri­aa­lin valmistus,käsittely ja val­miin aineis­ton muok­kaus 75 €/h
Kär­ki­me­dia-aineis­ton muu­tos (KP) 75 €/aineisto
Las­ku­tus­li­sä 4,35 €
Väri­ve­dok­set 5 €/kpl
Lin­ja­siir­to mui­hin leh­tiin 25 €/siirto

Aineis­toai­ka­tau­lun jäl­keen jäte­tyis­tä ilmoi­tuk­sis­ta perim­me 20 % korotuksen.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%

Varaukset ja peruutukset

Vara­tut ilmoi­tuk­set perut­ta­va vähin­tään 3 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua. Lado­tuis­ta, mut­ta peruu­te­tuis­ta ilmoi­tuk­sis­ta veloi­te­taan valmistuskustannukset.

Virheet ja reklamaatiot

Hil­la Grou­pin suu­rin vas­tuu verk­ko­mai­nok­sen jul­kai­se­mi­ses­sa sat­tu­nees­ta vir­hees­tä on hin­ta ja mui­hin pal­ve­lui­hin toi­mi­te­tuis­ta aineis­tois­ta sen val­mis­tusar­vo. Hil­la Group ei vas­taa verk­ko­mai­nok­sen pois­jää­mi­sen aiheut­ta­mis­ta vahingoista.

Muis­tu­tus vir­heel­li­ses­tä verk­ko­mai­nok­ses­ta on teh­tä­vä vii­meis­tään 7 päi­vän kulues­sa jul­kai­se­mi­ses­ta puh. 020 750 4400.

Leh­den suu­rin vas­tuu ilmoi­tuk­sen jul­kai­se­mi­ses­sa sat­tu­nees­ta vir­hees­tä on ilmoi­tuk­sen hin­ta ja mui­hin leh­tiin toi­mi­te­tuis­ta aineis­tois­ta sen val­mis­tusar­vo. Leh­ti ei vas­taa ilmoi­tuk­sen pois­jää­mi­sen aiheut­ta­mis­ta vahin­gois­ta. Leh­ti nou­dat­taa ilmoi­tus­ten jul­kai­susään­nöis­sä mai­nit­tua reklamaatiokäytäntöä.

Muis­tu­tus vir­heel­li­ses­tä ilmoi­tuk­ses­ta on teh­tä­vä vii­meis­tään 7 päi­vän kulues­sa ilmoi­tuk­sen jul­kai­se­mi­ses­ta puh. 020 750 4400.

Maksuehdot ja pankkiyhteys

Mak­sueh­to 14 pv net­to, ylei­nen voi­mas­sao­le­va viivästyskorko.

FI98 5162 0020 0020 13
FI02 2011 1800 0629 38
FI02 4912 3020 0006 60
FI66 8000 1300 6858 65

Siirry e‑laskuun!

Tee e‑laskusopimus verk­ko­pan­kis­sa­si. Valit­se las­kut­ta­ja­luet­te­los­ta Hil­la Group 

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj