Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tapahtumanäkyvyys

KPK Events jär­jes­tää mes­su­ja, kon­sert­te­ja, semi­naa­re­ja ja mui­ta tilai­suuk­sia. Tar­joam­me myös koko­nais­pal­ve­lui­ta tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le lipun­myyn­nis­tä lähtien. 

Tutus­tu tule­viin tapah­tu­miin osoit­tees­sa kpkevents.fi ja varaa paik­ka­si näytteilleasettajana. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj