Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Rekrymainonta

Tavoi­ta tehok­kaas­ti alu­ee­si työn­ha­ki­jat. Kaik­ki näky­vyys­rat­kai­sum­me ovat saa­ta­vil­la niin print­ti- kuin digialustoilla. 

Jul­kai­su­jem­me verk­ko­pal­ve­lui­hin on saa­ta­vil­la rek­ry­ka­rusel­li-mai­nos­paik­kaan näky­vyys vii­kok­si eri­kois­hin­taan. Tar­joam­me leh­ti-ilmoit­ta­jal­le vii­kon näky­vyy­den karusel­li­ban­ne­ris­sa Kai­nuus­sa tai Poh­jan­mail­la hin­taan 200 €/viikko. Lapin alu­een jul­kai­sui­hin 100 €/viikko (ilman leh­ti­mai­nos­ta 450 €/viikko).

Rek­ry­ban­ne­ri on jul­kai­su­jem­me verk­ko­pal­ve­lun etusi­vul­la ja artik­ke­leis­sa sijait­se­va mai­nos­bok­si. Karusel­lis­sa avoi­met työ­paik­kail­moi­tuk­set näky­vät aina vii­kon ker­ral­laan ilman näyt­tö­ra­joit­tei­ta. Ilmoi­tuk­se­si näkyy 5 sekun­tia ker­ral­laan, ja karusel­lis­sa on yhtä aikaa mak­si­mis­saan 10 avoin­ta työ­paik­kail­moi­tus­ta, joten vies­ti ei huku mas­saan. Luki­ja ohjau­tuu mai­nos­ta klik­kaa­mal­la suo­raan halu­tul­le las­keu­tu­mis­si­vul­le tai vaik­ka­pa ilmoit­ta­jan vas­taa­vaan leh­ti­mai­nok­seen. Ilmoi­tus on näky­vil­lä desk­to­pis­sa ja mobiilissa.

Ota yhteyt­tä media­myy­jää­si tai myynti@hillagroup.fi, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä kat­ta­va mainospaketti.

Tie­sit­hän, että Kes­ki­poh­jan­maa ja Kai­nuun Sano­mat-leh­des­sä jul­kais­tut rek­ryil­moi­tuk­set näky­vät myös auto­maat­ti­ses­ti rekrytointi.com-palvelussa hakua­jan päät­ty­mi­seen saakka. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj