Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Rekrymainonta

Tavoi­ta tehok­kaas­ti alu­ee­si työn­ha­ki­jat. Kaik­ki näky­vyys­rat­kai­sum­me ovat saa­ta­vil­la niin print­ti- kuin digialustoilla. 

Jul­kai­su­jem­me verk­ko­pal­ve­lui­hin on saa­ta­vil­la rek­ry­ban­ne­ri mai­nos­paik­kaan näky­vyys vii­kok­si eri­kois­hin­taan. Tar­joam­me leh­ti-ilmoit­ta­jal­le vii­kon näky­vyy­den karusel­li­ban­ne­ris­sa Kai­nuus­sa tai Poh­jan­mail­la hin­taan 200 €/viikko (ilman leh­ti­mai­nos­ta 450 €/viikko). Lapin alu­een jul­kai­sui­hin 50 €/viikko (ilman leh­ti­mai­nos­ta 200 €/viikko).

Rek­ry­ban­ne­ri on jul­kai­su­jem­me verk­ko­pal­ve­lun etusi­vul­la ja artik­ke­leis­sa sijait­se­va mai­nos­bok­si. Avoi­met työ­paik­kail­moi­tuk­set näky­vät aina vii­kon ker­ral­laan ilman näyt­tö­ra­joit­tei­ta. Luki­ja ohjau­tuu mai­nos­ta klik­kaa­mal­la suo­raan halu­tul­le las­keu­tu­mis­si­vul­le. Ilmoi­tus on näky­vil­lä desk­to­pis­sa ja mobiilissa.

Yksi aineis­to, 300 x 300 px näkyy sekä desk­to­pis­sa, että mobii­lis­sa vii­kon ajan. Rek­ry­ban­ne­ria myy­dään alueit­tain, jol­loin sama mai­nos näkyy valin­ta­si mukaan Kai­nuus­sa, Poh­jan­maal­la tai Lapissa. 

Kysy myös pidem­pää kam­pan­ja-aikaa tai näky­vyyt­tä koko Hilla-alueelle.

Ota yhteyt­tä media­myy­jää­si tai myynti@hillagroup.fi, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä kat­ta­va mainospaketti.

Tie­sit­hän, että kai­kis­sa print­ti­leh­des­sä jul­kais­tut yli 100 pmm rek­ryil­moi­tuk­set näky­vät myös auto­maat­ti­ses­ti rekrytointi.com-palvelussa hakua­jan päät­ty­mi­seen saakka. 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj