Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Mainosvalmistus

Tar­vit­taes­sa voim­me teh­dä mate­ri­aa­lis­ta­si val­miin leh­ti­mai­nok­sen, ban­ne­ri­mai­nok­sen tai ulko­tau­lui­hin sovel­tu­van mainoksen.

Tar­vit­sem­me teks­tit ja mah­dol­li­set kuvat/videon sekä tar­vit­taes­sa ohjeis­tus­ta ulkoa­sus­ta. Toteu­tam­me mate­ri­aa­leis­ta mai­nok­sen sovit­tuun kokoon sel­lai­ses­sa muo­dos­sa, jot­ta pai­net­tu­na se näyt­tää mah­dol­li­sim­man hyväl­tä. Ennen jul­kai­sua saat mai­nok­ses­ta­si vedok­sen tarkistettavaksi.

Mai­nos­val­mis­tuk­sen hin­ta 0,10 € /pmm print­ti-mai­nok­sis­sa.
Digi­taa­li­sis­sa rat­kai­suis­sa veloi­tus 75 € (+alv)/tunti toteu­tu­neen ajan­käy­tön mukaan.

Haluat­ko, että toteu­tam­me laa­jem­man mai­nos­ko­ko­nai­suu­den idea­si perus­teel­la?
Tutus­tu sisältömarkkinointipalveluumme »

Haluat­ko, että poh­dim­me yhdes­sä koko mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si tavoit­tei­de­si kaut­ta?
Tutus­tu mai­nos­toi­mis­to Crea­me­dian palveluihin » 

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj