Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Monikanavainen mainos tavoittaa paremmin

Yksi mainos — monta kanavaa
tänään vain
150 €

Valit­se leh­ti ja saat samaan hin­taan mai­nok­se­si näky­vil­le pai­net­tu­na 2 x 88 mai­nok­se­na ja ver­kos­sa 20 000 näyt­töä / viik­ko.
Norm. 313 — 732 €. 

Hin­taan lisä­tään alv 24 %. Tar­jous kos­kee uusia mai­nos­va­rauk­sia. Myyn­tiai­ka 4.11.2022 klo 16.00 saak­ka.
Kam­pan­ja-aika­na ostet­tu mai­non­ta on käy­tet­tä­vä 7.11.–20.11.2022​ väli­se­nä aika­na. Tar­jous ei kos­ke etusi­vun mai­nos­paik­ko­ja, eikä rek­ry- ja vaa­li­mai­non­taa. Digi­mai­nos mai­nos­mo­du­li 1 / bok­si­pai­kal­la 20 000 näyt­töä tai viik­ko. Tar­jouk­set kos­ke­vat vain uusia varauk­sia, yksi kam­pan­ja­hin­tai­nen varaus asia­kas­ta koh­den. Tar­jous­hin­ta kos­kee val­mis­ta aineis­toa, mai­nos­val­mis­tus veloi­te­taan erik­seen toteu­tu­neen ajan­käy­tön mukaan. Mai­nos­ten jul­kai­su varaus­ti­lan­ne huo­mioi­den. Pidä­täm­me oikeu­den muu­tok­siin.​

Kysy lisää myy­jäl­tä­si tai jätä alle yhteys­tie­to­si ennen 4.11.2022 klo 16, niin myy­jäm­me on sinuun yhtey­des­sä ja voim­me kes­kus­tel­la mil­lai­sia moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia Hil­la tar­jo­aa sinul­le tavoit­taak­se­si kohderyhmäsi.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj