Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tunturi-Lapin Huiput

Matkailijoille suunnattu viihdepitoinen Huiput on jakelussa kymmenen viikon ajan keväällä (viikot 8–17). Uusi numero ilmestyy joka toinen viikko, yhteensä 5 numeroa, kukin jakelussa 2 viikon ajan.

Lii­te jae­taan Kit­ti­lä­leh­den ja Luo­teis-Lapin välis­sä. Lisäk­si teli­ne­ja­ke­lu Levil­lä, Ylläk­sel­lä, Olok­sel­la, Pal­lak­sel­la, Kit­ti­läs­sä, Kola­ris­sa, Muo­nios­sa, Enon­te­kiöl­lä ja Kilpisjärvellä.

Jokaisen numeron painos on 10 000 kpl 

Leh­den jake­lua­lue kartalla: 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Leh­des­sä on 6 palstaa.

Jul­kai­su­päi­vät 2022:
17.2.
3.3.
17.3.
31.3.
13.4.

Aineis­tot jul­kai­su­viik­koa edel­tä­vä­nä per­jan­tai­na klo 10: ilmoitukset.huiput@slpmedia.fi.

Mai­nos­koot ja hin­nat:
Huip­pui­hin myy­dään vii­den mai­nok­sen paketteja.

koko sivu 254 mm x 355 mm 3870 € (774 € / mai­nos)
puo­li sivua 254 mm x 175 mm 2575 € (515 € / mai­nos)
nel­jän­nes­si­vu 125 mm x 175 mm 1300 € (260 € / mai­nos)
3 x 115 125 mm x 115 mm 975 € (195 € / mai­nos)
3 x 50 125 mm x 50 mm 775 € (155 € / mai­nos)
2 x 175 82 mm x 175 mm 975 € (195 € / mai­nos)
2 x 115 82 mm x 175 mm 760 € (152 € / mai­nos)
2 x 50 82 mm x 50 mm 475 € (95 € / mainos)

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

Leh­den jake­lu: Kit­ti­lä­leh­den ja Luo­teis-Lapin välis­sä. Lisäk­si teli­ne­ja­ke­lu Levil­lä, Ylläk­sel­lä, Olok­sel­la, Pal­lak­sel­la, Kit­ti­läs­sä, Kola­ris­sa, Muo­nios­sa, Enon­te­kiöl­lä ja Kilpisjärvllä.


Ota yhteyt­tä:

Saa­na Kivi­lom­po­lo
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 543 1493
saana.kivilompolo@hillagroup.fi

Tee­mat, liit­teet peit­to ja lisä­ja­ke­lut 2022

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj