Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Tunturi-Lapin Kesä

Tun­tu­rien lumo yöt­tö­mäs­sä yössä

Tun­tu­ri-Lapin Kesä jul­kais­taan ker­ran vuo­des­sa, kesän alus­sa. Leh­ti on saa­ta­vil­la kai­kil­le alu­eel­la mat­kus­ta­vil­le. Saat leh­den mak­sut­ta alu­een kes­kei­sim­mis­tä mat­kai­lu­pai­kois­ta leh­ti­te­li­neis­tä ja se on luet­ta­vis­sa ver­kos­sa näköis­leh­te­nä veloituksetta. 

Leh­den pai­nos 30 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Tun­tu­ri-Lapin Kesä jul­kais­taan ker­ran vuo­des­sa,
Vuon­na 2023 leh­ti jul­kais­taan kesä­kuus­sa vii­kol­la 24.

Leh­den jake­lu: Saa­ta­va­na mak­sut­ta kym­me­nis­sä teli­ne­ja­ko­pis­teis­sä Tun­tu­ri-Lapin alueella.

Aineis­tot ja varauk­set myy­jil­le: 29.5.2023 mennessä. 

Nita Lah­na­lam­pi
myyn­ti­pääl­lik­kö

040 962 7066
nita.lahnalampi@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj