Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Saariselän Sanomat

Saa­ri­se­län Sano­mat jul­kais­taan nel­jä ker­taa vuo­des­sa, jokai­seen seson­kiin. Saat leh­den mak­sut­ta leh­ti­te­li­neis­tä Vuot­sos­ta Nuor­ga­miin tai voit tila­ta sen pape­ri- tai verk­ko­leh­te­nä. Valit­ta­va­na­si ovat pape­ri­leh­ti, verk­ko­leh­ti tai molem­mat. Verk­ko­leh­den tilauk­set sisäl­tä­vät näköislehdet.

Lehden painos 10 000 — 15 000 kpl 

Leh­den jake­lua­lue kartalla: 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Saa­ri­se­län Sano­mat jul­kais­taan nel­jä ker­taa vuodessa. 

Jul­kai­suai­ka­tau­lu vuon­na 2023

Kevät­han­get,: vk 7, aineis­tot 31.1.2023 

Kesä: vk 19, aineis­tot 28.4.2023

Rus­ka: vk 33, aineis­tot 9.8.2023 

Ensi­lu­mi: vk 44, aineis­tot 16.10.2023

Lisäk­si leh­ti jul­kais­taan englan­nik­si vii­kol­la 43.


Leh­den jake­lu: Saa­ta­va­na mak­sut­ta mat­kai­lua­lu­eel­la: Vuot­so-Tan­ka­vaa­ra-Kii­lo­pää-Saa­ri­sel­kä-Iva­lo-Ina­ri-Uts­jo­ki-Nuor­gam. Tilauk­ses­ta muu­al­le Suomeen.

Aineis­tot: ilmoitukset@saariselansanomat.fi

Ota yhteyt­tä:

Nita Lah­na­lam­pi
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 962 7066
nita.lahnalampi@hillagroup.fi

Elii­sa Lin­tu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 322 3849
eliisa.lintula@hillagroup.fi

Tutus­tu Saa­ri­se­län Sanomiin »

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj