Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Saariselän Sanomat

Saa­ri­se­län Sano­mat jul­kais­taan nel­jä ker­taa vuo­des­sa, jokai­seen seson­kiin. Saat leh­den mak­sut­ta leh­ti­te­li­neis­tä Vuot­sos­ta Nuor­ga­miin tai voit tila­ta sen pape­ri- tai verk­ko­leh­te­nä. Valit­ta­va­na­si ovat pape­ri­leh­ti, verk­ko­leh­ti tai molem­mat. Verk­ko­leh­den tilauk­set sisäl­tä­vät näköislehdet.

Lehden painos 20 000 kpl 

Leh­den jake­lua­lue kartalla: 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Saa­ri­se­län Sano­mat jul­kais­taan nel­jä ker­taa vuo­des­sa.
Leh­des­sä on 6 palstaa.

Kevät­han­get: vk 7, aineis­tot 8.2.2022
Kesä: vk 21, aineis­tot 14.4.2022
Rus­ka: vk 33, aineis­tot 28.7.2022 (Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut) (Jänk­häl­lä jyti­see)
Ensi­lu­mi: vk 46, aineis­tot 2.11.2022 (Kaa­mos­jazz)


Leh­den jake­lu: Saa­ta­va­na mak­sut­ta mat­kai­lua­lu­eel­la: Vuot­so-Tan­ka­vaa­ra-Kii­lo­pää-Saa­ri­sel­kä-Iva­lo-Ina­ri-Uts­jo­ki-Nuor­gam. Tilauk­ses­ta muu­al­le Suomeen.

Aineis­tot: ilmoitukset@saariselansanomat.fi


Ota yhteyt­tä:

Vesa Mus­to­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 191 9919
vesa.mustonen@hillagroup.fi

Osoi­te: Piis­kun­tie 1, 99800 Iva­lo
Avoin­na: Ma-Ke 9–15

Tutus­tu Saa­ri­se­län Sanomiin »

Tee­mat, liit­teet peit­to ja lisä­ja­ke­lut 2022

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj