Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Levi Nyt!

Levin alu­een van­hin puh­das­ve­ri­nen mat­kai­lu­leh­ti, joka ilmes­tyi ensim­mäi­sen ker­ran syys­kuus­sa vuon­na 2000. 

Leh­den pai­nos 7 000 — 12 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Levi Nyt! jul­kais­taan noin 22 ker­taa vuodessa. 

Jul­kai­su­päi­vä: tors­tai­sin jul­kai­su­ka­len­te­rin mukaan.

Main­osai­neis­tot: ilmes­ty­mis­vii­kon maanantai

• Nro 13 vko 24 kesä­kuu, ilm to 9.6. aineis­ton DL saman vii­kon ma
• Nro 14 vko 28 hei­nä­kuu ilm. to 7.7. (Kit­ti­län mark­ki­nat, Levi Out­door­fest yms.)
• Nro 15 vko 32 ilm. to 4.8. elo­kuu­ta (Kau­ko­sen ravit 14.8.) DL saman vii­kon ma
• Nro 16 vko 36 to 1.9. (Rus­ka­ma­ra­ton la 3.9.)
• Nro 17 vko 38, ilm. to 14.9. DL saman vii­kon ma
• Nro 18. Vko 42 to 13.10. syys­lo­mat DL saman vii­kon ma
• Nro 19. Vko 46 leh­ti to 10.11. (kau­den avaus Levil­lä & maa­il­mancup) DL saman vii­kon ma
• Nro 20. Vko 48 to 1.12. DL saman vii­kon ma (Itse­näi­syys­päi­vä)
• Nro 21–22. Vko 51 to 22.12. joulu–vuodenvaihde; mah­dol­li­nen mökkijakelu

Leh­den jake­lu: Saa­ta­va­na mak­sut­ta leh­ti­re­keis­tä: Kit­ti­lä — Levi — Kola­ri — Kil­pis­jär­vi — Hetta

Aineis­tot ja varauk­set: levi.nyt@gmail.com


Pals­ta­le­vey­det:  
1 p — 40 mm
2 p — 84 mm
3 p — 128 mm
4 p — 172 mm
5 p — 216 mm
6 p — 260 mm

Sivun­kor­keus:
1/1 sivu — 355 mm
1/2 sivu — 175 mm

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj