Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Levi.NYT!

Levin alu­een van­hin puh­das­ve­ri­nen mat­kai­lu­leh­ti, joka ilmes­tyi ensim­mäi­sen ker­ran syys­kuus­sa vuon­na 2000. 

Leh­den pai­nos 7 000 — 12 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Levi.NYT! jul­kais­taan noin 22 ker­taa vuodessa. 

Jul­kai­su­päi­vä: tors­tai­sin jul­kai­su­ka­len­te­rin mukaan.

Main­osai­neis­tot: ilmes­ty­mis­vii­kon maa­nan­tai:  ilmoitukset@levinyt.fi

Ota yhteyt­tä:

Nita Lah­na­lam­pi
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 962 7066
nita.lahnalampi@hillagroup.fi

Julkaisupäivät 2023

Levi.NYT! jul­kai­su­päi­vät 2023

AIKATAULU 2023
Alus­ta­vas­ti mök­ki­ja­ke­lus­sa Levil­lä kevään leh­den nrot 2–10/2023, lisäk­si rus­ka­ma­ra­to­nin alla ja jou­luk­si.
Kus­tan­ta­ja pidät­tää oikeu­det jake­lu- ja aika­tau­lu­muu­tok­siin.
Aineis­to­jen DL pai­no­vii­kol­la aina maa­nan­tai­sin, pai­no kes­ki­viik­koi­sin, leh­ti ilmes­tyy print­ti­nä tors­tai­sin, poik­keus­a­jat sovittavissa.

• Nro 1 tam­mi­kuus­sa vko 3 to 19.1.2023 Mat­ka 2023 Mes­sut
• Nro 2. Hiih­to­lo­mat vko 8, ilm. to 16.2. vko 7, aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 3. Hiih­to­lo­mat vko 9, ilm. to 23.2. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 4. Hiih­to­lo­mat vko 10, ilm. to 2.3. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 5. ilm. to 9.3. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 6. ilm. to 16.3. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 7. ilm. to 23.3. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 8. ilm. to 30.3. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 9. PÄÄSIÄINEN, ilm. to 6.4. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 10. ilm. to 13.4. aineis­to HUOM! EDELLISELLÄ VIIKOLLA to 6.4.
• Nro 11. ilm. to 20.4. aineis­to saman vii­kon ma
• Nro 12. Levin vap­pu, to ilm. 27.4. aineis­to saman vii­kon ma
Tou­ko­kuus­sa ei leh­ti ilmes­ty.
• Nro 13 vko 23 Levin kesä alkaa, ilm. to 8.6. aineis­ton DL saman vii­kon ma
• Nro 14 vko 27 hei­nä­kuu ilm. to 6.7. (Kit­ti­län mark­ki­nat, Levi Out­door­fest yms.)
• Nro 15 vko 31 ilm. to 3.8. elo­kuu­ta (Kau­ko­sen ravit) DL saman vii­kon ma
• Nro 16 vko 35 to 31.8. (Rus­ka­ma­ra­ton la 2.9.) aineis­ton DL saman vii­kon ma
• Nro 17 vko 37, ilm. to 14.9. aineis­ton DL saman vii­kon ma
• Nro 18. Vko 41 to 12.10. syys­lo­mat aineis­ton DL saman vii­kon ma
• Nro 19. Vko 46 leh­ti to 9.11. (kau­den avaus Levil­lä & Alpi­ne World Cup Levi) aineis­ton DL saman vii­kon ma
• Nro 20. Vko 48 to 30.11. aineis­ton DL saman vii­kon ma (Itse­näi­syys­päi­vä)
• Nro 21. Vko 50 to 14.12. joulu–vuodenvaihde; aineis­ton DL saman vii­kon ma; mah­dol­li­nen mökkijakelu

Leh­den jake­lu: Saa­ta­va­na mak­sut­ta leh­ti­re­keis­tä: Kit­ti­lä — Levi — Kola­ri — Kil­pis­jär­vi — Hetta

Aineis­tot ja varauk­set:  ilmoitukset@levinyt.fi

1.1.2023 alkaen
1 p — 47 mm
2 p — 99 mm
3 p — 150 mm
5 p — 254 mm
Etusi­vun kor­keus: 273 mm
sisä­si­vun kor­keus: 365 mm

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj