Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kulta-Lapin Kesä

Mat­kal­la Pohjoisessa

Kul­ta-Lapin Kesä jul­kais­taan ker­ran vuo­des­sa, kesän alus­sa. Saat leh­den mak­sut­ta leh­ti­te­li­neis­tä Sodan­ky­läs­tä Nuor­ga­miin. Leh­den voi lukea pape­ri­se­na tai sela­ta ver­kos­sa näköislehtenä.

Leh­den pai­nos 25 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kul­ta-Lapin kesä jul­kais­taan ker­ran vuo­des­sa, kesä­kuus­sa vii­kol­la 23.
Leh­des­sä on 6 palstaa.

Jul­kai­su vii­kol­la 23
Varaa paik­ka­si vii­meis­tään 27.5.
Val­mis­tett­ta­vat aineis­tot 27.5., val­miit aineis­tot 1.6. mennessä

Leh­den jake­lu: Saa­ta­va­na mak­sut­ta leh­ti­re­keis­tä: Sodan­ky­lä – Vuot­so – Tan­ka­vaa­ra –Saa­ri­sel­kä-Iva­lo – Ina­ri – Uts­jo­ki — Nuorgam.

Aineis­tot ja varauk­set myyjille:

San­ne Pit­kä­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 5599 818
sanne.pitkanen@hillagroup.fi

Vesa Mus­to­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 191 9919
vesa.mustonen@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj