Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kulta-Lapin Kesä

Mat­kal­la Pohjoisessa

Kul­ta-Lapin Kesä jul­kais­taan ker­ran vuo­des­sa, kesän alus­sa. Saat leh­den mak­sut­ta leh­ti­te­li­neis­tä Sodan­ky­läs­tä Nuor­ga­miin. Leh­den voi lukea pape­ri­se­na tai sela­ta ver­kos­sa näköislehtenä.

Leh­den pai­nos 25 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kul­ta-Lapin kesä jul­kais­taan ker­ran vuo­des­sa,
Vuon­na 2023 leh­ti jul­kais­taan kesä­kuus­sa vii­kol­la 24.

Leh­den jake­lu: Saa­ta­va­na mak­sut­ta leh­ti­re­keis­tä: Sodan­ky­lä – Vuot­so – Tan­ka­vaa­ra –Saa­ri­sel­kä-Iva­lo – Ina­ri – Uts­jo­ki — Nuorgam.

Aineis­tot ja varauk­set myyjille:

Elii­sa Lin­tu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 322 3849
eliisa.lintula@hillagroup.fi

Nita Lah­na­lam­pi
Myyn­ti­pääl­lik­kö

040 962 7066
nita.lahnalampi@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj