Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kesä-Kuhmo / Talvi-Kuhmo

Kesä-Kuh­mo ja Tal­vi-Kuh­mo tar­jo­aa kai­kil­le toi­mi­joil­le vies­tin­tä­ka­na­van, jos­ta mat­kai­li­ja, mök­kei­li­jä ja pai­kal­li­nen saa tie­dot Kuh­mon tapah­tu­mis­ta ja pal­ve­luis­ta print­ti- ja verk­ko­leh­den välityksellä. 

Leh­den aihei­na luon­to­mat­kai­lu, tapah­tu­mat, käyn­ti­koh­teet, pai­kal­li­set elin­kei­not, pal­ve­lut ja mökkiläisyys.

Leh­den pai­nos 15 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kuh­mon alu­een mat­kai­lu­leh­ti Kesä-Kuh­mo/ Tal­vi-Kuh­mo jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa. Leh­des­sä on vii­si palstaa. 

Kesä-Kuh­mo 2023 jul­kais­taan 9.6.
Mai­nos­va­rauk­set 12.5.2023 men­nes­sä.
Aineis­tot 26.5.2023 men­nes­sä: aineistot@slpmedia.fi


Leh­den jake­lu: Leh­ti jae­taan Kuh­mo­lai­sen tilaa­jil­le, kuh­mo­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä ja tapah­tu­mis­sa, Kuh­mon kir­jas­ton mat­kai­luin­fos­sa sekä lähi­kun­tien info­pis­teis­sä. Pai­nos 15 000 kpl.

Ota yhteyt­tä:

Miia Väi­sä­nen
Myyn­ti­pääl­lik­kö

050 438 0786
miia.vaisanen@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj