Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kesä-Kuhmo / Talvi-Kuhmo

Kesä-Kuh­mo ja Tal­vi-Kuh­mo tar­jo­aa kai­kil­le toi­mi­joil­le vies­tin­tä­ka­na­van, jos­ta mat­kai­li­ja, mök­kei­li­jä ja pai­kal­li­nen saa tie­dot Kuh­mon tapah­tu­mis­ta ja pal­ve­luis­ta print­ti- ja verk­ko­leh­den välityksellä. 

Leh­den aihei­na luon­to­mat­kai­lu, tapah­tu­mat, käyn­ti­koh­teet, pai­kal­li­set elin­kei­not, pal­ve­lut ja mökkiläisyys.

Leh­den pai­nos 8 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kuh­mon alu­een mat­kai­lu­leh­ti Kesä-Kuh­mo/ Tal­vi-Kuh­mo jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa. Leh­des­sä on vii­si palstaa.


Lehden jakelu:

Kuh­mo­lai­sen tilaa­jil­le leh­den välissä.

Ota yhteyt­tä:

Eine Kota­maa
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 3155849
eine.kotamaa@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj