Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kesä-Kuhmo / Talvi-Kuhmo

Kesä-Kuh­mo ja Tal­vi-Kuh­mo tar­jo­aa kai­kil­le toi­mi­joil­le vies­tin­tä­ka­na­van, jos­ta mat­kai­li­ja, mök­kei­li­jä ja pai­kal­li­nen saa tie­dot Kuh­mon tapah­tu­mis­ta ja pal­ve­luis­ta print­ti- ja verk­ko­leh­den välityksellä. 

Leh­den aihei­na luon­to­mat­kai­lu, tapah­tu­mat, käyn­ti­koh­teet, pai­kal­li­set elin­kei­not, pal­ve­lut ja mökkiläisyys.

Leh­den pai­nos 20 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kuh­mon alu­een mat­kai­lu­leh­ti Kesä-Kuh­mo/ Tal­vi-Kuh­mo jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa. Leh­des­sä on vii­si palstaa.

Jul­kai­su­päi­vät 2022:
3.6.
Kesä-Kuh­mo Varaa paik­ka­si vii­meis­tään 13.5.
Val­miit aineis­tot 20.5. mennessä

Syk­syl­lä: Talvi-Kuhmo

Aineis­tot: aineistot@slpmedia.fi


Leh­den jakelu: 

Kuh­mo­lai­sen, Sot­ka­mo-leh­den ja Ylä­Kai­nuu- leh­tien tilaa­jil­le leh­den välissä.

Teli­ne­ja­ke­lu­na Kuh­mo mat­kai­luin­fos­sa Kuh­mon kir­jas­tos­sa, Kuh­mon kes­kus­taa­ja­man liik­keis­sä ja mat­kai­lu­yri­tyk­sis­sä yri­tyk­sis­sä sekä lähi­kun­tien mat­kai­luin­fos­sa; Sot­ka­mo, Kajaa­ni, Suo­mus­sal­mi, Nur­mes, Liek­sa, Kuusamo

Ota yhteyt­tä:

Eine Kota­maa
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 3155849
eine.kotamaa@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj