Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Erä-Kainuu

Erä-Kai­nuu on Suo­mus­sal­men, Hyryn­sal­men ja Puo­lan­gan alu­een mat­kai­lun ajan­koh­tais­leh­ti. Sisäl­tö pal­ve­lee alu­eel­la ole­via ja alu­eel­le mat­kaa suun­nit­te­le­via ihmi­siä. Leh­den ydin­si­säl­töä ovat pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta, tapah­tu­mis­ta, ihmi­sis­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta ker­to­vat jutut, jot­ka tuot­taa Ylä-Kai­nuun toimitus.

Leh­den pai­nos­mää­rä 40 000 kpl.


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Erä-Kai­nuu jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa.
Seu­raa­va nume­ro 19.5.2022, aineis­tot 14.4. men­nes­sä aineisto@slpmedia.fi
Tal­ven nume­ro jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa, aineis­tot ja mai­nos­va­rauk­set 6.10.2022 mennessä.

Mainoshinnasto:

254 mm x 180 mm 653 €
150 mm x 157 mm 393 €
150 mm x 88 mm 273 €
99 mm x 111 mm 247 €
99 mm x 88 mm 194 €
99 mm x 65 mm 167 €
99 mm x 42 mm 136 €
47 mm x 65 mm 109 €
47 mm x 42 mm 78 €

Jake­lua­lue: Suo­mus­sal­mi, Hyryn­sal­mi, Puo­lan­ka, Kuh­mo, Sot­ka­mo + n. 5000 kau­ko­ti­laa­ja­ta­lout­ta muu­al­la Suo­mes­sa, lisä­ja­ke­lu­na yli 15 000 kpl 5 kk ajan

Ota yhteyt­tä:

Tit­ta Toi­va­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 478 5715
titta.toivanen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 10, 9600 Suo­mus­sal­mi
Avoin­na: ma-pe 8–16

Tutus­tu Erä-Kainuuseen»


Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj