Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Erä-Kainuu

Erä-Kai­nuu on Suo­mus­sal­men, Hyryn­sal­men ja Puo­lan­gan alu­een mat­kai­lun ajan­koh­tais­leh­ti. Sisäl­tö pal­ve­lee alu­eel­la ole­via ja alu­eel­le mat­kaa suun­nit­te­le­via ihmi­siä. Leh­den ydin­si­säl­töä ovat pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta, tapah­tu­mis­ta, ihmi­sis­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta ker­to­vat jutut, jot­ka tuot­taa Ylä-Kai­nuun toimitus.

Leh­den pai­nos­mää­rä 26 000 kpl.


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Erä-Kai­nuu jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa.
Seu­raa­va nume­ro 24.11.2022, aineis­tot 3.11. men­nes­sä aineistot@slpmedia.fi

Jake­lua­lue: Suo­mus­sal­mi, Hyryn­sal­mi, Puo­lan­ka, Kuh­mo, Sot­ka­mo + n. 5000 kau­ko­ti­laa­ja­ta­lout­ta muu­al­la Suo­mes­sa, lisä­ja­ke­lu­na yli 15 000 kpl 5 kk ajan

Ota yhteyt­tä:

Tit­ta Toi­va­nen
myyn­ti­pääl­lik­kö

050 478 5715
titta.toivanen@hillagroup.fi

Käyn­tio­soi­te: Kaup­pa­ka­tu 10, 9600 Suo­mus­sal­mi
Avoin­na: ma-pe 8–16


Tavoi­ta tal­vi­mat­kai­li­jat ja Erä-Kai­nuun ystävät!

Erä-Kainuun talvinumero julkaistaan torstaina 24.11.

Leh­den koko­nais­pai­nos­mää­rä on 26.000 kpl, näköis­leh­te­nä leh­teä lue­taan rajat­to­mas­ti aina tou­ko­kuul­le saak­ka eri digi­ver­kos­to­jen kaut­ta ja lisä­pon­nis­tuk­se­na mm. Poh­jan­maan-alu­eel­le koh­den­ne­taan Erä-Kai­nuus­ta Hil­la Grou­pin leh­ti­ver­kos­ton avuin sisäl­tö­mark­ki­noin­tia tam­mi­kuus­sa 2023.

YKSI HINTA – KAKSI TAVOITTAVAA KANAVAA:
(Print­ti­mai­nos & Erä-Kai­nuus­sa ja 100 000 näyt­töä Kai­nuun verkostossa)

Print­ti­mai­nosDigi­mai­nosHin­ta €
47 x 42 mm350 x 200 px128 €
47 x 65 mm350 x 200 px 159 €
99 x 42 mm350 x 200 px 186 €
99 x 65 mm350 x 200 px 217 €
99 x 88 mm350 x 200 px 244 €
99 x 111 mm468 x 400 px297 €
150 x 88 mm468 x 400 px 323 €
150 x 157 mm468 x 400 px 443 €
254 x 180 mm468 x 400 px 703 €

Mai­nos­va­rauk­set to 20.10. men­nes­sä: Tit­ta Toi­va­nen p. 040 751 1749 titta.toivanen@hillagroup.fi
Main­osai­neis­tot to 3.11. men­nes­sä: aineistot@slpmedia.fi

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj