Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Aalto

Aal­to on tark­kaan luet­tu Kala­joen alu­een mat­kai­lu­leh­ti, ja se tavoit­taa lomai­li­jat hotel­leis­sa, kau­pois­sa, info­pis­teis­sä, huol­toa­se­mil­la ym. Leh­den pai­nos 9 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kala­joen mat­kai­lu­leh­ti Aal­to jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa. Leh­des­sä on vii­si palstaa.

Jul­kai­su­päi­vät 2022:
2.6.
Varaa paik­ka­si vii­meis­tään 20.5.
Val­mis­tet­ta­va mate­ri­aa­li vii­meis­tään 20.5. Val­mis aineis­to vii­meis­tään 27.5.

6.10. Varaa paik­ka­si vii­meis­tään 23.9.
Val­mis­tet­ta­va mate­ri­aa­li vii­meis­tään 23.9. Val­mis aineis­to vii­meis­tään 30.9.
Aineis­tot: aineisto@kalajokiseutu.fi


Leh­den jake­lu: joka talou­teen Kala­joel­la ja Himan­gal­la Kala­jo­ki­seu­dun välis­sä + jaos­sa nou­to­pis­teil­lä, hotel­li, huoltoasemat

Ota yhteyt­tä:

Emmi Arn­berg
myyn­ti­pääl­lik­kö
050462 5620
emmi.arnberg@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj