Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Aalto

Aal­to on tark­kaan luet­tu Kala­joen alu­een mat­kai­lu­leh­ti, ja se tavoit­taa lomai­li­jat hotel­leis­sa, kau­pois­sa, info­pis­teis­sä, huol­toa­se­mil­la ym. Leh­den pai­nos 9 000 kpl 


Julkaiseminen ja aineistoaikataulu

Kala­joen mat­kai­lu­leh­ti Aal­to jul­kais­taan kak­si ker­taa vuo­des­sa. Leh­des­sä on vii­si palstaa.

Jul­kai­su­päi­vät 2023:
8.6.
Varaa paik­ka­si vii­meis­tään 20.5.

5.10. Varaa paik­ka­si vii­meis­tään 22.9.
Aineis­tot: aineisto@kalajokiseutu.fi

Leh­den jake­lu: joka talou­teen Kala­joel­la ja Himan­gal­la Kala­jo­ki­seu­dun välis­sä + jaos­sa nou­to­pis­teil­lä, hotel­li, huoltoasemat

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj