Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Maatalous, metsätalous ja maaseutu

Jul­kai­sem­me maa­ta­lou­teen, met­sä­ta­lou­teen ja maa­seu­tuun liit­ty­viä tee­mo­ja jul­kai­suis­sam­me. Kat­so aika­tau­lut sivun alahelmasta.

Hil­lan jul­kai­sui­hin luo­te­taan. Mai­nos­ta­mal­la jul­kai­suis­sam­me näyt ympä­ris­tös­sä, jota pide­tään luo­tet­ta­va­na ja jota lue­taan sään­nöl­li­ses­ti. Tar­joam­me sinul­le val­miik­si aihees­ta kiin­nos­tu­neen yleisön.

Perin­tei­sen mai­nos­ta­mi­sen vaih­toeh­to­na sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa ins­pi­raa­tio­ta kuvien ja tari­noi­den avul­la laa­jem­min kuin perin­tei­nen mai­non­ta. Videoil­la voit tar­jo­ta ohjei­ta met­sän­hoi­toon, maa­seu­tu­mai­seen asu­mi­seen tai maa­ta­lou­teen liittyen.

Lehtimainos huomataan! Keskimääräinen huomioarvo on vain parantunut viime vuosina

Jul­kai­su­päi­väJul­kai­suTavoit­ta­vuusLisä­tie­to
8.2.2023Selän­ne 6 000Maa-ja met­sä­ta­lous
23.3.2023Les­ti­jo­ki16 000Maas­ta ja metsästä 
19.4.2023Selän­ne 6 000Maa- ja metsätalous
11.5.2023Kes­ki­poh­jan­maa
Kala­jo­ki­laak­so
Kala­jo­ki­seu­tu
Les­ti­jo­ki
Per­hon­jo­ki­laak­so
161 000Maa- ja metsätalous
20.6.2023Kala­jas­ka20 000Maa­seu­tu (poik­keuk­sel­li­nen jul­kai­su­päi­vä, tiistai!)
26.7.2023Selän­ne 6 000Maa- ja metsätalous
3.8.2023Kala­jo­ki­seu­tu17 000Met­sä
17.8.2023Les­ti­jo­ki16 000Ollik­ka­lan maatalousmessut
24.8.2023Haa­pa­ve­si-leh­ti12 000Maa­ta­lous
13.9.2023Selän­ne 6 000Maa- ja metsätalous
20.9.2022Koti-Lap­pi11 000Met­sä
21.9.2023Kala­jo­ki­seu­tu17 000Maa­seu­tu
5.10.2023Kes­ki­poh­jan­maa85 000Maa­seu­tu
12.10.2023Haa­pa­ve­si-leh­ti12 000Omas­ta maasta
12.10.2023Kala­jo­ki­seu­tu17 000Omas­ta maasta
12.10.2023Niva­la-leh­ti15 000Omas­ta maasta
12.10.2023Les­ti­jo­ki16 000Omas­ta maasta
13.10.2023Kala­jo­ki­laak­so25 000Omas­ta maasta
25.10.2023Selän­ne6 000Maa- ja metsätalous

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään juuri sinun tarpeisiisi sopivin ratkaisu.

Kysy lisää omal­ta media­myy­jäl­tä­si, yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä »
tai jätä vies­ti alla ole­van lomak­keen kaut­ta, niin myy­jäm­me on sinuun yhteydessä.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj