Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Maakuntaviestiliite 29.12.

Nyt sinul­la­kin on mah­dol­li­suus tavoit­taa aktii­vi­set luki­jat urhei­lul­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, kun Kes­ki­poh­jan­maa ja Kala­jas­ka ja Pie­tar­saa­ren Sano­mat tar­joa­vat luki­joil­leen kat­tauk­sen vies­tin ennak­ko­tun­nel­mia. Lii­te on jaos­sa myös kisapaikalla.

Luo­daan jäl­leen yhdes­sä iloi­nen urheilutapahtuma!


Ilmoi­tusai­neis­tot 17.12. men­nes­sä.
Kysy tar­jous­ta näky­vyy­des­tä media­myy­jäl­tä­si tai myynti@kpk.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj