Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

KUNTATEEMAT PERHONJOKILAAKSOSSA

PERHONJOKILAAKSOSSA ilmes­tyy perin­tei­ses­ti joka kesän lopus­sa kaik­kien levik­kia­lu­een kun­tien omat kun­ta­tee­mat. Luki­joi­den suo­si­mat kun­ta­tee­mat jae­taan joka talou­teen tee­ma­kun­nas­sa. Tänä vuon­na tee­mat ilmes­ty­vät seuraavasti:

to 29.7. Per­ho
to 5.8. Kaus­ti­nen
to 12.8. Vete­li
to 19.8. Hal­sua
to 2.9. Ullava

Jos haluat tavoit­taa mai­nok­sel­la­si koti­kun­ta­si asuk­kaat, niin kun­ta­tee­mat ovat sii­hen oival­li­nen vaih­toeh­to. Kysy myös paket­ti­hin­taa jos haluat näkyä kai­kis­sa kuntateemoissa!

Varaa paik­ka­si tee­maan vii­meis­tään ilmes­ty­mis­vii­kon tiis­tai­na klo 12 men­nes­sä.
Hei­di Rin­ne p. 040 664 7020 tai heidi.rinne@kpk.fi

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj