Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Kokkolan Kaupan ja Kulttuurin yö

Kok­ko­lan Kau­pan ja Kult­tuu­rin yö jär­jes­te­tään 10.9.2021. KPK Mediat jul­kai­see Kes­ki­poh­jan­maas­sa Kau­pan ja kult­tuu­rin yön liit­teen edel­li­se­nä päi­vä­nä, joka jae­taan kaik­kien tilaa­ja­ta­louk­sien lisäk­si joka talou­teen Kokkolassa. 

Vuo­den kau­pal­li­ses­ti suu­rin tapah­tu­ma Kau­pan ja kult­tuu­rin yö jäl­leen per­jan­tai­na 10.9.2021

Nyt kaik­ki yri­tyk­set, kaup­pi­aat, ravin­to­loit­si­jat sekä muut toi­mi­jat mukaan tapah­tu­maan! Ideoi­kaa ja ilmoi­tel­kaa tapah­tu­ma­liit­tees­sä yri­tyk­sen­ne tem­pauk­sis­ta ja veto­voi­mai­sis­ta tar­jouk­sis­ta, niin saa­daan yöhön vipinää!

Aika­tau­lu:
Jul­kai­su­päi­vä 9.9.2021
Aineis­tot 8.9.2021 (aineisto@kpk.fi)
Varauk­set 7.9.2021 men­nes­sä

Esi­merk­ki­koot ja hin­nat:
1/4 sivu (125 x 180 mm) 600 €
1/8 sivu (125 x 88 mm) 325 €

Saa­ta­vil­la vapaas­ti mui­ta koko­ja. Kysy lisää media­myy­jäl­tä­si tai jät­tä­mäl­lä yhteys­tie­to­si alla ole­val­le lomak­keel­le, niin myyn­tim­me on tei­hin yhteydessä.

Näky­vyys Big24 tau­lus­sa:
Karusel­li­nä­ky­vyys vii­kol­la 36: 80 € + alv
Kiin­teäl­lä näky­vyy­del­lä viik­ko 36: 250 € + alv

Kysy tar­jous­ta myös verk­ko­pal­ve­lun banneripaikoista.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj