Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Jättimegajakelu 10.12 / Keskipohjanmaa

Ilmes­tyy 10.12.2021, jake­lu 72.000 kpl.

Lois­ta­va näky­vyys päi­vän leh­des­sä, joka menee tilaa­ja­ta­louk­sien lisäk­si kaik­kiin talouk­siin seu­raa­vis­sa kun­nis­sa: Ala­vies­ka, Niva­la, Haa­pa­jär­vi, Hal­sua, Himan­ka, Kala­jo­ki, Kan­nus, Kaus­ti­nen, Kok­ko­la, Käl­viä, Loh­ta­ja, Ulla­va, Les­ti­jär­vi, Per­ho, Reis­jär­vi, Sie­vi, Toho­lam­pi, Vete­li, Yli­vies­ka, Kruu­nu­pyy, Luo­to, Pietarsaari

Pai­net­tu leh­ti ja sen digi­taa­li­nen ver­sio tavoit­ta­vat 173 000 lukijaa!

Kat­so leh­den modu­li­koot tästä >

Varaa näky­vyys vii­meis­tään 7.12. men­nes­sä mediamyynnistä:

Kir­si Panu­la 040 127 8803
Rit­va Myl­ly­mä­ki 050 598 2033
säh­kö­pos­tit: etunimi.sukunimi@kpk.fi

tai ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomakkeella.

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj