Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Älä anna kesän sulattaa myyntiäsi

Var­mis­ta kesän myyn­ti mai­nos­ta­mal­la, sil­lä KMT 2021 mukaan jopa 74 % luki­jois­tam­me on kiin­nos­tu­nut leh­des­sä ole­vis­ta mainoksista.

Kesä­tar­jouk­se­na

Osta kaksi mainosta, saat kolmannen veloituksetta

2+1 tar­jous kos­kee samas­sa leh­des­sä kesä-elo­kuun väli­se­nä aika­na jul­kais­tu­ja saman­ko­koi­sia mai­nok­sia. Tar­jouk­set voi­mas­sa 29.7.2022 saak­ka ja kos­kee kam­pan­ja-aika­na teh­ty­jä uusia mai­nos­va­rauk­sia. Ei kos­ke sisältömarkkinointipaikkoja.

Ulkomainonta 2 kk 1 kk hinnalla

Osta näky­vyyt­tä Hil­la ulko­mai­nos­tau­luis­sa, saat kam­pan­ja-aika­na 2 kk näky­vyyt­tä 1 kk hin­nal­la. Tar­jouk­set voi­mas­sa 29.7.2022 saak­ka. Kam­pan­ja­hin­ta kos­kee kesä-elo­kuun väli­se­nä aika­na jul­kais­tu­ja uusia mainosvarauksia. 

Bannerit ‑40 %

Tut­ki­tus­ti luo­te­tun sisäl­lön muka­na mai­nok­set­kin erot­tu­vat eduk­seen. Sik­si kan­nat­taa tutus­tua digi­mai­non­taam­me ja sen tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin kam­pit­taa kesä­hel­le. Tar­jouk­set voi­mas­sa 29.7.2022 saak­ka. Kam­pan­ja­hin­ta kos­kee kesä-elo­kuun väli­se­nä aika­na jul­kais­tu­ja uusia mainosvarauksia. 

Haluat­ko apua kam­pan­ja­si rakentamiseen? 

Mikä kana­vis­ta sopi­si par­hai­ten tar­pei­sii­si? Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö, niin autam­me sinua raken­ta­maan aidos­ti tehok­kaan mainonnan!

Tutus­tu Hil­la Group Oyj:n tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj