Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Keskipohjanmaa vuosiohjelma 2022

TAMMIKUU
Ke 12.1. Ennak­ko­ää­nes­tys Kok­ko­la­peit­to 103 000
La 22.1. Vaa­lit lähes­ty­vät Kok­ko­la­peit­to 103 000

HELMIKUU
to 3.2. Teol­li­suus Alue­tee­ma 152 500
pe 18.2. Yrit­tä­jä­leh­ti 92 000
to 24.2. Kou­lu­tus Alue­tee­ma 152 500

MAALISKUU
to 17.3. Autoi­lu ja Lii­ken­ne Alue­tee­ma 152 500
ke 23.3. Raken­ta­mi­nen KP + KJ 137 500

HUHTIKUU
to 21.4. Kevään kaup­pa­päi­vät Kok­ko­la­peit­to 103 000
to 28.4. Maa­seu­tu Alue­tee­ma 152 500

TOUKOKUU
to 5.5. Piha ja Puu­tar­ha Kok­ko­la­peit­to 103 000
to 26.5. Vesil­le Alue­tee­ma 152 500

KESÄKUU
ke 1.6. Kes­ki­poh­jan­maan kesä­leh­ti Kok­ko­la­peit­to 103 000
pe 17.6. Yrit­tä­jä­leh­ti 92 000

HEINÄKUU
pe 8.7. Kaus­ti­nen Folk-lii­te KP + KJ 137 500

ELOKUU
ke 24.8. Kou­lu­tus ja har­ras­tus 91 000

SYYSKUU
ma 5.9. Yrit­tä­jä­leh­ti 92 000
pe 9.9. Kau­pan ja Kult­tuu­rin Yö Kok­ko­la­peit­to 103 000
pe 16.9. Raken­ta­mi­nen & Sisus­ta­mi­nen, Koto­na-Mes­sut Kok­ko­la Kok­ko­la­peit­to 103 000
to 22.9. Maa­seu­tu Alue­tee­ma 152 500

LOKAKUU
pe 14.10. Autoi­lu ja Kul­je­tus Kok­ko­la­peit­to 103 000

MARRASKUU
pe 11.11. Teol­li­suus ja Vah­va Kok­ko­la Kok­ko­la­peit­to 103 000
pe 18.11. Jou­lu­na­vaus Kok­ko­la­peit­to 103 000
pe 25.11. Black Fri­day Kok­ko­la­peit­to 103 000

JOULUKUU
pe 9.12. Yrit­tä­jä­leh­ti 92 000
la 24.12. Jou­lu­lii­te 91 000

Leh­det: KP = Kes­ki­poh­jan­maa, KJ = Kalajaska

Alue­tee­ma jae­taan seu­raa­vien leh­tien muka­na: Kes­ki­poh­jan­maa, Haa­pa­ve­si-leh­ti, Kala­jo­ki­seu­tu, Kala­jo­ki­laak­so, Les­ti­jo­ki, Niva­la-leh­ti, Perhonjokilaakso

Kok­ko­la­peit­to jae­taan tilaa­ja­ta­louk­sien lisäk­si Kok­ko­lan alu­eel­la joka talouteen.

Tee­man peräs­sä ole­va luku on koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku. Tämä on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den net­to­mää­räl­lä. Läh­de: KMT 2021.

Tietosuojaseloste © 2022 Hilla Group Oyj